Category Archives: Nefarma

Bedrijven willen verantwoorde wijze van transparantie

Samen met overheid en artsenorganisaties werkt Nefarma aan de uitwerking van de maatschappelijke wens tot meer transparantie, met name over de relaties tussen artsen en farmaceutische bedrijven. Daarbij moet sprake zijn van een goed evenwicht tussen openheid en de belangen van betrokken artsen en bedrijven.

Nefarma vraagt om aandacht voor regels sponsoring

Nefarma heeft bij de organisaties van artsen, apothekers, ziekenhuizen en verpleegkundigen de regels over financiële ondersteuning van evenementen opnieuw onder de aandacht gebracht. Nog altijd zijn er (groepen) artsen die bedrijven vragen bijeenkomsten en evenementen te sponsoren, zich niet realiserend dat hun verzoek in strijd is met de regels.

Pleidooi Kroes voor Europese octrooiwetgeving verdient steun

Nefarma steunt het pleidooi van Eurocommissaris Kroes voor een Europese octrooiwetgeving voor geneesmiddelen. Er moet een einde komen aan het huidige ondoorzichtige stelsel van wet- en regelgeving. Dat veroorzaakt vertragingen bij de introductie van zowel generieke als innovatieve geneesmiddelen. Verbetering van de wetgeving is een goede weg om tot betere gezondheidszorg voor de Europese burger te komen.

Geen verborgen reclame

“Ikvanbinnen is een goed voorbeeld van hoe de farmaceutische industrie haar kennis kan en zou moeten delen met de samenleving. Ik heb kritisch gekeken naar de filmpjes en naar de site en heb nergens een verwijzing gevonden naar een geneesmiddel. Nefarma blijft goed binnen de grenzen van het toelaatbare.” Dit zegt CDA-kamerlid Jack Biskop over het scholierenproject Ikvanbinnen… Read More »

Samenwerking technologie en farma mogelijk

“De Nederlandse overheid moet anders tegen gezondheidszorg aankijken: het is niet iets dat geld kost, maar iets dat geld oplevert. Goede gezondheidszorg leidt tot meer mensen die kunnen blijven werken, minder chronisch zieken en ouderen die langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.” Dit zegt Hans Hofstraat, vice president Philips Research, in Nefarma&.

Alleen subsidies voor aantoonbare verbeteringen

Minister Klink zou bij zijn collega Cramer van Milieu te rade moeten gaan over de beleidslijn met betrekking tot het subsidiëren van actiegroepen en organisaties. Cramer heeft eerder aangegeven af te willen van een automatische subsidiëring van actiegroepen die niet veel verder komen dan kritiek leveren of het voeren van acties op kosten van de belastingbetaler. Nefarma vindt… Read More »

Onderzoek geneesmiddelen bij kinderen

Om te komen tot nieuwe geneesmiddelen en andere doseringen of toedieningsvormen die beter toegesneden zijn op jonge patiënten, is klinisch onderzoek met kinderen onontkoombaar. Er is echter een maatschappelijke discussie over de ethische aspecten hiervan. Binnenkort verschijnt een rapport over de Nederlandse wetgeving op dit punt. Vooruitlopend hierop gaat het maandblad Nefarma& in gesprek met twee betrokkenen uit… Read More »

Verslechterend onderzoeksklimaat baart Nefarma zorgen

Nefarma is ernstig bezorgd over het verslechterende klimaat voor goed medisch-wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek in ons land. De branchevereniging roept de politiek in een brief op de goede uitgangspositie van Nederland als kennisland niet verloren te laten gaan.

Nederland moet vechten voor farma-innovatie

Nederland heeft alles in zich om een rol van betekenis te spelen op het gebied van innovatie in de farmaceutische sector. Maar dan moet wel een klimaat geschapen worden waarin het voor bedrijven aantrekkelijk blijft om hier te investeren. En daaraan mankeert het nog wel eens, concludeerden de sprekers woensdag 3 juni tijdens Nefarma’s Glazen Zaal Debat.

Farma debatteert op 3 juni over innovatie

Kan Nederland een vooraanstaande rol (blijven) spelen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen? Krijgen bedrijven voldoende ruimte? Vindt de politiek innovatie écht van belang? Om die vragen draait Nefarma’s Glazen Zaal Debat op woensdag 3 juni.