Pleidooi Kroes voor Europese octrooiwetgeving verdient steun

Nefarma steunt het pleidooi van Eurocommissaris Kroes voor een Europese octrooiwetgeving voor geneesmiddelen. Er moet een einde komen aan het huidige ondoorzichtige stelsel van wet- en regelgeving. Dat veroorzaakt vertragingen bij de introductie van zowel generieke als innovatieve geneesmiddelen. Verbetering van de wetgeving is een goede weg om tot betere gezondheidszorg voor de Europese burger te komen.

Het vandaag gepresenteerde rapport rekent af met de eerdere suggestie dat de vertraagde introductie van generieke geneesmiddelen toe te schrijven zou zijn aan ongeoorloofde activiteiten van de producenten van innovatieve geneesmiddelen. Nefarma is blij met deze conclusie en met de veranderde toonzetting van de Eurocommissaris. Het eindrapport wijkt sterk af van de tussenrapportage van november vorig jaar, waarin met een beschuldigende vinger werd gewezen naar de farmaceutische bedrijven. Mevrouw Kroes geeft nu een gebalanceerd beeld van de verschillende aspecten van de Europese geneesmiddelenmarkt en komt tot de kern van de problematiek.

Het onderzoek van Kroes richtte zich vooral op de trage introductie van generieke geneesmiddelen. De conclusies gelden echter evenzeer voor de komst van nieuwe medicijnen. Ook daarvoor geldt dat ze later beschikbaar komen voor patiënten dan noodzakelijk, wenselijk én mogelijk is.
Het rapport concludeert dat een belangrijke verbetering te realiseren is door het aanpakken van de lappendeken aan wetten met betrekking tot de toelating van geneesmiddelen. De nieuwe voorzitter van Europa, Zweden, zou dit onderwerp in de komende periode moeten aanpakken en uitwerken, vindt ook de Europese organisatie van de farmaceutische bedrijven Efpia.

Om goede marktwerking te garanderen, heeft Kroes aangekondigd haar onderzoek naar kartelafspraken voort te zetten, met inbegrip van afspraken tussen producenten van innovatieve en generieke geneesmiddelen. Nefarma onderschrijft het belang van eerlijke competitie tussen de spelers op de markt. De vernieuwing in de geneesmiddelensector komt juist voort uit de drang van bedrijven om de concurrentie een stap voor te blijven.

Lees hier de Efpia-reactie op het rapport.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *