Zorginstituut: beperkte vergoeding codeïne maakt ruimte voor passende zorg

Zorginstituut Nederland adviseert minister Dijkstra voor Medische Zorg om het medicijn codeïne te blijven vergoeden voor mensen met langdurige en ernstige diarree. Voor hen is codeïne noodzakelijk te verzekeren en passende zorg, concludeert het Zorginstituut. Maar codeïne hoort niet langer in het basispakket thuis voor de verlichting van hoest, pijn of kortdurende diarree. Dat maakt zorgbudget vrij voor… Read More »

Nieuwe langetermijnaanpak tegen antimicrobiële resistentie

Er is een nieuwe langetermijnaanpak gemaakt om de risico’s van antimicrobiële resistentie te beperken. Met het Nationale Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 stelt Nederland tal van acties voor. Nederland speelt hier de rol van proactieve verbinder en partner. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook internationaal. Antimicrobiële resistentie zorgt ervoor dat infecties moeilijker te behandelen zijn, omdat micro-organismen ongevoelig… Read More »

KNMP bij Kamerdebat eerstelijnszorg: “Samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten”

Apothekers kunnen vanuit een ‘hecht wijkverband’ samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten. Daarbij is het van belang dat de beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. De KNMP ziet op dat vlak wel uitdagingen. Dat schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins in een brief aan Tweede Kamerleden richting een debat over de eerstelijnszorg op 22… Read More »

Moeders van Morgen Lareb lanceert de MediMama app

In de MediMama app kan je makkelijk en snel informatie vinden over de veiligheid van zelfzorgmiddelen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. In de app staan bijna 200 verschillende middelen, zoals paracetamol, maagzuurremmers en neussprays. Vanaf Moederdag is de app gratis te downloaden. Veiligheid van zelfzorgmiddelen Je kunt de MediMama app gebruiken om op te zoeken of je… Read More »

Glucosemeters en -sensoren bij diabetes type 2 – deel 3

In dit derde deel over bloedglucosemeters en glucosesensoren wordt de toepassing van continue glucosemeting en ‘flash’-glucosemeting bij diabetes mellitus type 2 besproken. Zijn continue glucosemeting en flash-glucosemeting effectief voor glycemische controle bij diabetes type 2 met insulinegebruik? Is er ook een plaats voor deze technieken bij diabetes type 2 zonder insulinegebruik? Effectiviteit van controle met bloedglucosemeters, continue glucosemetingen… Read More »

Vergoedingsregeling voor gebruik toestemmingsvoorziening Mitz

KNMP en ZN hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra deze vergoedingsregeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover.  Deelnemende apotheken Deelnemende apotheken ontvangen een eenmalige bijdrage van 2.000 euro voor het informeren van patiënten over het belang van toestemming en… Read More »

Gewichtsverlagende medicatie in het basispakket?

De opkomst van gewichtsverlagende medicatie brengt uiteenlopende ethische vragen met zich mee over de vergoeding ervan in het basispakket. Zoals: hoe wenselijk is het vergoeden van gewichtsverlagende medicatie in een samenleving die uitnodigt tot het ontwikkelen van overgewicht? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft de ethische argumenten voor en tegen vergoeding in kaart gebracht in de… Read More »

Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier.  Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar… Read More »

KNMP: Afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van Zorginstituut heeft ongewenste effecten

De KNMP ziet ongewenste effecten bij de voorgestelde toepassing van het afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van de Adviescommissie Pakket (ACP). De ACP – die het Zorginstituut adviseert – stelt momenteel een advies op over het wel of niet vergoeden van codeïne bij droge hoest, pijn of diarree. Dat doet zij als een ‘pilot’ aan de hand van… Read More »