Category Archives: Gezondheidszorg

KNMP waarschuwt voor grotere uitstroom geneesmiddelen op advies van Zorginstituut

De KNMP ziet grote risico’s voor passende zorg, nu het Zorginstituut Nederland een grotere uitstroom van goedkope geneesmiddelen uit het verzekerd pakket voorbereidt. Recent adviseerde het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al over codeïne. Op verzoek van de minister van VWS zal het Zorginstituut haar afwegingskader gefaseerd gaan toepassen. Het Zorginstituut heeft een aantal… Read More »

Nieuwe langetermijnaanpak tegen antimicrobiële resistentie

Er is een nieuwe langetermijnaanpak gemaakt om de risico’s van antimicrobiële resistentie te beperken. Met het Nationale Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024-2030 stelt Nederland tal van acties voor. Nederland speelt hier de rol van proactieve verbinder en partner. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook internationaal. Antimicrobiële resistentie zorgt ervoor dat infecties moeilijker te behandelen zijn, omdat micro-organismen ongevoelig… Read More »

Gewichtsverlagende medicatie in het basispakket?

De opkomst van gewichtsverlagende medicatie brengt uiteenlopende ethische vragen met zich mee over de vergoeding ervan in het basispakket. Zoals: hoe wenselijk is het vergoeden van gewichtsverlagende medicatie in een samenleving die uitnodigt tot het ontwikkelen van overgewicht? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) heeft de ethische argumenten voor en tegen vergoeding in kaart gebracht in de… Read More »

Ministerie van VWS stelt begroting voor apotheekzorg bij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de begroting voor apotheekzorg bij. Omdat prijzen van geneesmiddelen achterblijven bij de verwachte inflatie is de begroting voor apotheekzorg voor 2024 van € 5,7 miljard met 220 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast worden twee maatregelen aangekondigd om dekking te vinden voor de afgestelde bezuiniging op het GVS. De… Read More »

Oproep ActiZ: Zorg te belangrijk om links te laten liggen op de formatietafel

‘Goed ouder worden met passende zorg en ondersteuning is een van de mooiste verworvenheden van onze samenleving. Maar de vanzelfsprekendheid hiervan staat onder druk.’ Dat schrijft ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan informateurs Richard Van Zwol en Elbert Dijkgraaf in een brief namens ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties roept de formerende partijen op om de zorg voor ouderen hoger op… Read More »

Start landelijk initiatief: Vaccinatiegraad beneden peil?

Een brede coalitie van zorgprofessionals, brancheorganisaties -waaronder de KNMP-, patiëntenorganisaties en ouderenorganisaties starten met een landelijk initiatief ‘Vaccinatiegraad beneden peil?’. Gezamenlijk luiden zij, tijdens de European Immunization Week, de noodklok over de afname van de vaccinatiegraad en de uitbraak van infectieziekten in Nederland. In een gezamenlijk pamflet roepen zij Nederlanders op, om zich goed te informeren over vaccineren.… Read More »

Kwart 55plus heeft CAA maar diagnose is moeilijk vast te stellen

CAA (cerebrale amyloïd angiopathie) is een vrij onbekende hersenziekte, die vooral voorkomt bij ouderen. Ongeveer een kwart van de 55plussers heeft de aandoening, blijkt uit promotieonderzoek van Anna de Kort aan het Radboudumc. Betere biomarkers zijn nodig voor een snellere en goede diagnose. Betere biomarkers nodig voor CAA  Cerebrale amyloïd angiopathie Cerebrale amyloïd angiopathie (CAA) ontstaat door stapeling… Read More »

Het kabinet stelt tot € 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg- en welzijn

Het kabinet trekt de komende jaren € 108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser. Minister Helder biedt hiertoe de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) ter publicatie aan. De 1e aanvraagperiode loopt van 14 mei… Read More »