Category Archives: Praktijkvoering

Inkomsten van apotheek blijven achter bij inflatie

De vergoeding die een gemiddelde apotheek in 2023 kreeg voor farmaceutische zorgactiviteiten nam met 0,9% toe tot ongeveer € 720.000. Deze toename is minder dan de inflatie van 3,8% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2023 heeft vastgesteld. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad. Farmaceutische zorgprestaties Apothekers mogen voor de farmaceutische zorg die zij leveren… Read More »

Kamer bepleit uitsluiting kritische geneesmiddelen van het preferentiebeleid

Fracties in de Tweede Kamer bepleiten uitsluiting van het preferentiebeleid rondom kritische geneesmiddelen. Dit blijkt uit een motie die Daniëlle Jansen (NSC) samen met René Claassen (PVV) heeft ingediend tijdens een tweeminutendebat over het geneesmiddelenbeleid. Ook Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA) diende een motie in over een aanpassing van het preferentiebeleid. Dit deed hij samen met Harmen Krul (CDA) en… Read More »

SBA start campagne ter promotie van het vak apothekersassistent

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) start in september 2024 met een campagne om het vak apothekersassistent te etaleren en te promoten aan schoolverlaters. Er zijn namelijk steeds minder jongeren die kiezen voor de opleiding apothekersassistent. Ook stromen er meer werknemers uit. SBA wil voor deze campagne onder andere een commercial opnemen in een apotheek.  Werken als apothekersassistent De campagne… Read More »

Tweede Kamerleden: pas preferentiebeleid aan

Tweede Kamerleden willen dat het preferentiebeleid wordt aangepast. Dat stellen de Kamerleden in een debat met minister Dijkstra (Medische Zorg) over het geneesmiddelenbeleid. De bewindspersoon noemt de huidige situatie “heel zorgelijk” en geeft aan dat we niet ver afzitten van een “noodsituatie”. In de week van 10 juni vindt een vervolg plaats met een zogenaamd tweeminutendebat. Daarin kunnen… Read More »

KNMP bij Kamerdebat eerstelijnszorg: “Samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten”

Apothekers kunnen vanuit een ‘hecht wijkverband’ samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten. Daarbij is het van belang dat de beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. De KNMP ziet op dat vlak wel uitdagingen. Dat schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins in een brief aan Tweede Kamerleden richting een debat over de eerstelijnszorg op 22… Read More »

Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier.  Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar… Read More »

KNMP: Afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van Zorginstituut heeft ongewenste effecten

De KNMP ziet ongewenste effecten bij de voorgestelde toepassing van het afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van de Adviescommissie Pakket (ACP). De ACP – die het Zorginstituut adviseert – stelt momenteel een advies op over het wel of niet vergoeden van codeïne bij droge hoest, pijn of diarree. Dat doet zij als een ‘pilot’ aan de hand van… Read More »

Z-Index en KNMP onderzoeken versnelde uitlevering G-Standaard

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Een onafhankelijke programmamanager is aangesteld om een gedragen plan van aanpak op te stellen. Actuelere informatie Bij apotheken, geneesmiddelenleveranciers, patiënten en zorgverzekeraars bestaat de behoefte om in… Read More »

Inschrijving PRISMA-symposium 2024 geopend

De inschrijving voor het PRISMA-symposium 2024 is geopend. Het jaarlijkse symposium heeft als titel ‘The power of NETWORKING in pharmacy’ en vindt plaats op dinsdag 28 mei in Amsterdam.  Programma PRISMA-symposium Het programma van het PRISMA-symposium bestaat uit twee delen. In de ochtend lichten twee plenaire sprekers toe hoe zij de samenwerking organiseren met hun collega’s. Tijdens de… Read More »

Inspectie kijkt in gehandicaptenzorg naar medicatieveiligheid

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen.  Medicatieveiligheid gehandicaptenzorg Tijdens bezoeken vorig jaar bleek dat bij ruim de helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de medicatieveiligheid op belangrijke punten niet op orde was. En ook bij… Read More »