Category Archives: Praktijkvoering

KNMP spreekt over duurzaamheid en Farmanco op FIP-congres in Brisbane

Vertegenwoordigers van de KNMP spraken op het FIP-congres over de rol van apothekers in de Green Deal die in Nederland is afgesloten en hoe apothekers met Farmanco oplossingen verzorgen richting patiënten. Tijdens het congres, dat van 24 tot en met 28 september plaatsvindt in Brisbane, is daarnaast de FIP Fellowship Award toegekend aan KNMP-lid Aukje Mantel-Teeuwisse. Green Deal… Read More »

Geaccrediteerde Ge-Bu-toetsen nu beschikbaar bij CME-Online

Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) heeft haar Ge-Bu-toetsen vrij beschikbaar gesteld op het leerplatform van CME-Online. CME-Online is aanbieder van geaccrediteerde nascholing voor onder andere huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en apothekers. De samenwerking is erop gericht om de onafhankelijke publicaties van de stichting zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Ge-Bu Ge-Bu stelt zich ten doel rationele farmacotherapie en rationeel… Read More »

Subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid personeel

Apothekers kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verbeteren. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dit jaar 82,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten van bedrijven die zich richten op de juiste arbeidsomstandigheden, vitaliteit, bewustwording en eigen regie op de loopbaan. Het doel van zulke investeringen is het personeel zo lang mogelijk… Read More »

Apotheek.nl maakt kans op zesde award Website van het Jaar

Apotheek.nl maakt voor het zesde jaar op rij kans op de award Website van het Jaar, in de categorie gezondheid. De KNMP roept apothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers op om Apotheek.nl te stemmen. De stemperiode loopt van 4 september tot en met 20 oktober 2023.  Begrijpelijke informatie Apotheek.nl maakt voor het zesde jaar op rij kans op de award Website… Read More »

2 november: Farmaceutische Historische Dag

De Farmaceutisch Historische Dag vindt plaats op 2 november 2023 met als thema ‘Vrouw en farmacie in historisch perspectief, met aandacht voor heden en toekomst’. De dag is van 10.00 tot 17.30 uur en is toegankelijk voor (openbaar) apothekers, ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten (in opleiding) en studenten farmacie.   Programma In de ochtend staan vrouwen die binnen de farmacie werken centraal.… Read More »

Tweede subsidieronde voor zorginnovatie rondom ‘Ouderen Thuis’ opent 12 september

De subsidieregeling voor ‘implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis’ krijgt een vervolg. De tweede ronde opent op dinsdag 12 september 2023. Doel van deze regeling is bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties. Het gaat om innovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Zorginnovaties implementatie- of opschalingsvraagstuk van zorginnovaties.… Read More »

Subsidieaanvraag palliatieve zorg-experimenten vanaf september mogelijk

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseert twee informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op deze subsidieoproep van ZonMw. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners. De NZa biedt, in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),… Read More »

Nederlandse Arbeidsinspectie bezoekt vanaf september apotheken over agressie en geweld

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert vanaf september 2023 aangekondigde inspecties uit bij een steekproef van een aantal apotheken. Tijdens deze inspecties controleert de Arbeidsinspectie in hoeverre apotheken maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Hierover ontvangen alle apotheken een brief van de Arbeidsinspectie. Een arbeidsinspecteur neemt… Read More »

ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor ondersteuning regionale samenwerkingsverbanden

ZonMw stelt een tweetal subsidies beschikbaar voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. De subsidies zijn onderdeel van het nieuwe ZonMw-programma Ondersteuning regionale samenwerking, dat als doel heeft het ondersteunen bij de transformatie richting een nieuw gezondheidssysteem met een focus op gezondheidsbevordering en passende zorg in de regio. Voor apothekers De subsidies zijn interessant voor apothekers die deel uitmaken van een regionaal… Read More »