Bedrijven willen verantwoorde wijze van transparantie

Samen met overheid en artsenorganisaties werkt Nefarma aan de uitwerking van de maatschappelijke wens tot meer transparantie, met name over de relaties tussen artsen en farmaceutische bedrijven. Daarbij moet sprake zijn van een goed evenwicht tussen openheid en de belangen van betrokken artsen en bedrijven.

Farmaceutische bedrijven in Nederland voelen er niets voor alle gegevens over hun adviseurs zonder meer op straat te gooien, zo dat al zou mogen.

Dat zegt Nefarma in reactie op het verzoek van “Gezonde Scepsis” aan het adres van een aantal bedrijven om binnen tien dagen de samenstelling van hun adviesraden openbaar te maken. Gezonde Scepsis is een initiatief dat farmaceutische bedrijven kritisch volgt en zich met acties afzet tegen activiteiten van de bedrijfstak.

Desgevraagd heeft Nefarma de bedrijven gewezen op de juridische complicaties van het verzoek. Het is niet zonder meer toegestaan om namen en gegevens openbaar te maken tenzij betrokkenen daarmee instemmen. In veel gevallen betekent dat het aanpassen of vernieuwen van contracten.

Daarnaast kan de samenstelling van adviesraden voor bedrijven concurrentiegevoelige informatie zijn. Dit neemt niet weg dat ondernemingen een antwoord zullen formuleren op de maatschappelijke wens tot grotere transparantie, aldus Nefarma. Daartoe zijn al verscheidene initiatieven genomen en uitgewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *