Category Archives: Lareb

Van Puijenbroek benoemd tot secretaris-generaal ISoP

Op de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie van de International Society of Pharmacovigilance (ISoP), die van 7 tot 9 oktober in Reims, Frankrijk, werd gehouden, is Dr. Eugène van Puijenbroek benoemd tot secretaris-generaal van ISoP.

Orlistat en mogelijke leverschade

De Food and Drug Administratrion (FDA) in de Verenigde Staten kondigde op 24 augustus 2009 aan onderzoek uit te gaan voeren naar meldingen van leverschade bij patiënten die het afslankmiddel orlistat gebruiken. Het middel is in Nederland geregistreerd onder als het vrij verkrijgbare Alli en het receptplichtige Xenical.

Lareb beoordeelt bijwerkingen griepvaccins

Het Ministerie van VWS heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb aangewezen om de bijwerkingen van griepvaccins te verzamelen en te analyseren. Zodra de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) van start gaat, zal Lareb op haar website (www.lareb.nl) een speciale pagina openen met informatie over mogelijke bijwerkingen van deze vaccins en een zo gebruikersvriendelijk mogelijk meldformulier.

TNF-blokkers en een verhoogd risico op leukemie en psoriasis

In juni 2009 waarschuwde de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten voor een mogelijke associatie tussen het gebruik van TNF-blokkers en de ontwikkeling van lymfomen en andere vormen van kanker bij kinderen en adolescenten. Naar aanleiding van dit bericht heeft de FDA de fabrikanten van de TNF-blokkers die geregistreerd zijn voor kinderen, verzocht data omtrent… Read More »

Lange termijn veiligheidsprofiel van omalizumab

De FDA maakte op 16 juli 2009 melding van het optreden van cardio- en cerebrovasculaire events bij gebruik van omalizumab (Xolair). Dit middel is een monoklonaal antilichaam, dat selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). Hierdoor wordt de hoeveelheid IgE die vrij beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, verminderd.

EMEA adviseert handelsvergunning voor dextropropoxyfeen te schorsen

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van de EMEA heeft geadviseerd de handelsvergunning voor dextropropoxyfeen bevattende producten te schorsen. De CHMP concludeert dit op basis van het bestuderen van de ‘risk-benefit’ balans waaruit gebleken is dat het risico op een fatale overdosis groter is dan de effectiviteit van het geneesmiddel in vergelijking met andere pijnstillers.

Grijpen medici en gebruikers te snel naar antidepressiva?

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van antidepressiva kan leiden tot agressie. Neem de man uit Zwijndrecht die onlangs zijn vriendin, zijn ex-vrouw, twee kinderen en vervolgens zichzelf doodde. In zijn afscheidsbrief schreef hij: “Zit zwaar onder de medicijnen en heb totaal geen emotie. Fluoxetine [Prozac] doet rare dingen met mensen”. Ook in de wetenschappelijke literatuur en bij… Read More »

Update: psychiatrische bijwerkingen montelukast

In maart 2008 waarschuwde de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten voor een mogelijke associatie tussen het gebruik van de leukotrieenantagonist montelukast (Singulair) en gedragsveranderingen / suïcidaliteit. Naar aanleiding van dit bericht heeft de FDA de fabrikanten van alle leukotrieenantagonisten verzocht data omtrent deze bijwerkingen bij hen aan te leveren voor verdere analyse.