EMEA adviseert handelsvergunning voor dextropropoxyfeen te schorsen

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van de EMEA heeft geadviseerd de handelsvergunning voor dextropropoxyfeen bevattende producten te schorsen. De CHMP concludeert dit op basis van het bestuderen van de ‘risk-benefit’ balans waaruit gebleken is dat het risico op een fatale overdosis groter is dan de effectiviteit van het geneesmiddel in vergelijking met andere pijnstillers.

Dextropropoxyfeen is als pijnstiller sinds 1968 in Nederland geregistreerd onder de naam Depronal. Het is geïndiceerd voor de behandeling van acute en chronische pijn. De terugtrekking van de markt zal geleidelijk gebeuren, zodat patiënten die dit middel gebruiken geleidelijk overgezet kunnen worden op andere pijnstillers. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving diverse meldingen van vermoede bijwerkingen bij gebruik van dextropropoxyfeen. Een fatale overdosering werd niet bij Lareb gerapporteerd.

Via onderstaande links kunt u de volledige berichten van de EMEA over dextropropoxyfeen nalezen:

Persbericht EMEA dextropropoxyfeen
Vragen & antwoorden persbericht EMEA dextropropoxyfeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *