Update: psychiatrische bijwerkingen montelukast

In maart 2008 waarschuwde de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten voor een mogelijke associatie tussen het gebruik van de leukotrieenantagonist montelukast (Singulair) en gedragsveranderingen / suïcidaliteit. Naar aanleiding van dit bericht heeft de FDA de fabrikanten van alle leukotrieenantagonisten verzocht data omtrent deze bijwerkingen bij hen aan te leveren voor verdere analyse.

In januari 2009 gaven zij aan over montelukast 41 studies te hebben ontvangen, waarbij één persoon van de 9.929 patiënten suïcidale gedachten had tegenover geen patiënten in de placebo groep (n=7.780). De FDA heeft de afgelopen maanden de overige neuropsychiatrische bijwerkingen uit deze klinische onderzoeken bestudeerd en heeft op 12 juni 2009 de fabrikanten van leukotrieenantagonisten verzocht in de productinformatie van deze middelen een waarschuwing voor neuropsychiatrische effecten op te nemen.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving diverse meldingen van neuropsychiatrische bijwerkingen bij gebruik van montelukast; deze meldingen kunt u vinden in de bijwerkingendatabank.

Het FDA bericht van 12 juni 2009 kunt u hier vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *