Category Archives: Lareb

Bevacizumab en overgevoeligheids- en infusiereacties

Bij vijf procent van de patiënten die worden behandeld met bevacizumab (Avastin) is een verhoogd risico op overgevoeligheids- en infusiereacties gevonden. De meeste reacties zijn mild tot matig in ernst. Ernstiger reacties werden gezien bij 0,2% van de patiënten. Bevacizumab is een geneesmiddel dat, in combinatie met chemotherapie, gebruikt wordt bij de behandeling van diverse carcinomen.

Saquinavir en verlenging van QT- en PR-interval

Bij gebruik van saquinavir (Invirase) is bij gezonde vrijwilligers verlenging van het QT- en PR-interval waargenomen. Health Canada adviseerde daarom op 14 april 2010 om het gebruik van saquinavir niet te combineren met andere geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Daarnaast is oplettendheid geboden bij patiënten die bekend zijn met een cardiale geleidingsstoornis.

Heroverwegingscommissie over zorg: Veel pijn voor patiënt

De KNMP ziet weinig in de voorstellen van de ambtelijke heroverwegingscommissies. Vooral de patiënt is de dupe in de weinig vernieuwende voorstellen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt. Patiënten met alcohol- en angststoornissen zullen zelf hun behandeling gaan betalen. Door de maagzuurremmers en cholesterolverlagers uit het basispakket te schrappen wordt de zorg juist duurder. De efficiënte middelen voorkomen… Read More »

Zoledroninezuur en nierinsufficiëntie

Naar aanleiding van meldingen van nierinsufficiëntie bij gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) heeft de fabrikant de bijsluiter aangepast. Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 35 ml/min) moeten geen zoledroninezuur toegediend krijgen. Daarnaast dient de creatinineklaring te worden bepaald voor elke toediening van het geneesmiddel en moeten patiënten voldoende gehydrateerd zijn voorafgaand aan de behandeling. Bij patiënten met risicofactoren,… Read More »

Europese functie voor Eugène van Puijenbroek

Eugène van Puijenbroek, hoofd Analyse bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, is benoemd tot onafhankelijk deskundige (co-opted member) van de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency (EMA) in Londen.

SSRI’s en meldingen van agressie

Opnieuw is er in de media aandacht voor de relatie tussen het gebruik van antidepressiva, zoals de SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), en het optreden van agressie.

Meer meldingen van bijwerkingen uit ziekenhuizen

In 2009 werden door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 70% meer meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen ontvangen ten opzichte van het peiljaar 2007. Dit betekent niet dat er meer bijwerkingen waren, maar dat medisch specialisten bijwerkingen vaker melden.