Lange termijn veiligheidsprofiel van omalizumab

De FDA maakte op 16 juli 2009 melding van het optreden van cardio- en cerebrovasculaire events bij gebruik van omalizumab (Xolair). Dit middel is een monoklonaal antilichaam, dat selectief bindt aan humaan immunoglobuline E (IgE). Hierdoor wordt de hoeveelheid IgE die vrij beschikbaar is om een allergische cascade teweeg te brengen, verminderd.

Het is geregistreerd voor de aanvullende behandeling van ernstig, persisterende, allergische astma bij patiënten ouder dan 12, die een positieve test hebben voor een permanent aanwezig aëroallergeen and wiens symptomen onvoldoende gecontroleerd wordt met inhalatiecorticosteroïden. Op dit moment wordt een studie gedaan naar het lange termijn veiligheidsprofiel van omalizumab. Hierin worden 5000 omalizumab en 2500 controle patiënten gedurende vijf jaar gevolgd. De tussentijdse analyse van deze studie laat een toegenomen risico op ischemische hartziekten, aritmieën, cardiomyopathie en hartfalen, pulmonaire hypertensie, cereborvasculaire aandoeningen en embolieën, trombose en tromboflebitis zien in de omalizumab groep. De eindresultaten van het onderzoek worden in 2012 verwacht. In Nederland zijn er diverse vermoede bijwerkingen bij het gebruik van omalizumab gerapporteerd. Een volledig overzicht hiervan kun u inzien in de bijwerkingendatabank.

De volledige tekst van de FDA kunt u hier nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *