Orlistat en mogelijke leverschade

De Food and Drug Administratrion (FDA) in de Verenigde Staten kondigde op 24 augustus 2009 aan onderzoek uit te gaan voeren naar meldingen van leverschade bij patiënten die het afslankmiddel orlistat gebruiken. Het middel is in Nederland geregistreerd onder als het vrij verkrijgbare Alli en het receptplichtige Xenical.

De FDA ontving tussen 1999 en 2008 32 meldingen van ernstige leverschade bij gebruik van orlistat. Veel van de gemelde klachten betroffen geelzucht, vermoeidheid of zwakte, donkere urine en maagpijn. De FDA heeft van de fabrikanten aanvullende informatie ontvangen over deze vermoede bijwerking. De FDA gaat deze gegevens analyseren alvorens een conclusie te trekken over een mogelijk verband. Mensen die orlistat gebruiken, kunnen dit dan ook blijven doen.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving tot op heden geen meldingen van leverschade bij gebruik van orlistat.

Het volledige bericht van de FDA kunt u hier nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *