Category Archives: Nefarma

Overbodige regels biotech bij dieren afgeschaft

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels over biotechnologie bij dieren vereenvoudigd. Bij biomedisch onderzoek kan worden volstaan met één toets in het kader van de Wet op de Dierproeven. Een vergunning op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is niet langer nodig. Nefarma reageert verheugd.

Glazen Zaaldebat: artsenbezoekers

Op 17 maart organiseert Nefarma een Glazen Zaaldebat over artsenbezoekers. Volgens critici is het overbrengen van informatie van een artsenbezoeker aan een arts ondergeschikt aan de commerciële doelstellingen. De farmaceutische bedrijven stellen dat zij transparant zijn en beklemtonen de waarde voor zowel arts als patiënt.

Ziekenhuizen melden veel meer bijwerkingen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kreeg in 2009 ruim negenduizend meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen binnen. Dit is een stijging van zeventig procent ten opzichte van 2007.

TI Pharma blij met ‘ronkend rapport’

Een bevestiging van het standpunt dat de financiering van TI Pharma voor langere termijn moet worden voortgezet. Zo beschouwt directeur Willem de Laat het deze week verschenen rapport naar aanleiding van de midterm review van zijn instituut.

Farmabedrijven helpen Haïti

Farmaceutische bedrijven hebben voor 17 miljoen aan hulp toegezegd voor hulpverlening aan Haïti. De hulp bestaat uit geld, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het bedrag zal komende dagen nog hoger worden door inzamelingsacties die binnen bedrijven worden georganiseerd. Dat heeft de internationale koepel van innoverende farmaceutische bedrijven bekend gemaakt. Het bedrag heeft betrekking op de bedrijven die bij de… Read More »

Inspectie positief over nascholingen door farmaceutische bedrijven

Farmaceutische bedrijven houden zich goed aan de reclameregels bij nascholingsactiviteiten voor huisartsen. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vandaag gepubliceerd rapport. De regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers plaatsvindt. IGZ stelt dat ze tijdens haar onderzoek “een positief beeld heeft gekregen” van de nascholingen. Nefarma is blij… Read More »