Ziekenhuizen melden veel meer bijwerkingen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb kreeg in 2009 ruim negenduizend meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen binnen. Dit is een stijging van zeventig procent ten opzichte van 2007.

Dit komt volgens Lareb door de intensieve campagne om het melden van bijwerkingen in ziekenhuizen te bevorderen. De cijfers van 2009 zijn vergeleken met de getallen in 2007, het jaar voorafgaand aan de campagne. Dat het aantal meldingen nu met zeventig procent is toegenomen, komt doordat medisch specialisten vaker melding maken van bijwerkingen, niet doordat er meer bijwerkingen waren. Lareb voerde de campagne ‘Melden Moet’ juist in ziekenhuizen, omdat daar de meeste ernstige bijwerkingen aan het licht komen. Bovendien liepen de ziekenhuizen met het aantal meldingen achter bij de apothekers en huisartsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *