Category Archives: Nefarma

‘Overactieve blaas ís geen onzinziekte’

Dat farmaceutische bedrijven aandacht vragen voor klachten waar heel goed iets tegen te doen valt, is volgens de Nijmeegse uroloog John Heesakkers een goede zaak. Hij is het daarom niet eens met het pleidooi van de Consumentenbond om symptoomreclame te verbieden. “Mensen met bijvoorbeeld blaasproblemen stappen uit schaamte niet zo snel naar de dokter. Dit zijn onderwerpen die… Read More »

Stijgende trend in aantal nieuwe geneesmiddelen

Het aantal registraties van geneesmiddelen met een nieuw actief bestanddeel vertoont, bezien over een periode van ruim vijftig jaar, een stijgende trend. Die conclusie trekt Nefarma op basis van historische cijfers van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse registratieautoriteit.

Nefarma’s scholenproject onverminderd succesvol

Het project Ik van Binnen, een initiatief van Nefarma dat tot doel heeft basisschoolleerlingen te informeren over de werking van het menselijk lichaam, is onverminderd succesvol. Bijna zestig procent van de basisscholen in Nederland heeft belangstelling getoond voor de aanvulling op het bestaande materiaal. In samenwerking met Sanquin is een aanvulling op het programma gerealiseerd, dat helemaal gericht… Read More »

Verzekeraars sneller met farmaceutisch reglement

Voor consumenten is het belangrijk om tijdig te beschikken over alle informatie die verband houdt met hun zorgverzekering. Toegespitst op geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld om het reglement farmacie. Daarin maken verzekeraars onder meer inzichtelijk voor welke geneesmiddelen een artsenverklaring noodzakelijk is en of een machtiging van de verzekeraar vereist is om een middel vergoed te krijgen. Mensen die… Read More »

Nefarma: actie van lidbedrijf niet voor herhaling vatbaar

Een actie die niet had mogen plaatsvinden en niet voor herhaling vatbaar is. Dat is de gemeenschappelijke conclusie van Nefarma en Wyeth, één van de lidbedrijven van de vereniging. Namens het bedrijf kregen fotoredacties van bladen en internetsites vorige week door een PR-bureau een foto met bijschrift aangeboden als illustratiemateriaal bij een bericht over het rijksvaccinatieprogramma. Reclame voor… Read More »

Nefarma: ‘Kritiek op persberichten te zwaar aangezet’

Nefarma is het oneens met de conclusies van een onderzoek door Gezonde Scepsis dat een groot aantal persberichten van farmaceutische bedrijven niet door de beugel kan. Het onderzoek is onvoldoende zorgvuldig geweest met de toepassing en uitleg van de regelgeving en de jurisprudentie, oordeelt de vereniging. Daardoor is de kritiek te zwaar aangezet.

Adviezen voor komende kabinetsperiode

Nefarma heeft een verkiezingsdocument opgesteld met het oog op de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het document geeft vijf adviezen voor verbetering van de gezondheidszorg in de periode 2010-2014.Nefarma gebruikt het verkiezingsdocument als inbreng bij de verschillende partijen. De programma’s worden op dit moment geschreven.

Nefarma debatteert over artsenbezoekers

Op 17 maart aanstaande vindt een debat plaats over de rol, de werkwijze en de (on)wenselijkheid van artsenbezoekers als contactpersonen van farmaceutische bedrijven met voorschrijvers van geneesmiddelen (artsen). Een huisarts, een politicus en directeur van een farmaceutisch bedrijf krijgen de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen en met elkaar in debat te gaan.

Melden van bijwerkingen blijft belangrijk

Bij geneesmiddelengebruik valt niet te voorkomen dat er bijwerkingen optreden. Vaak zijn deze vervelend, in sommige gevallen kunnen ze ernstige gevolgen hebben. Ook nadat een geneesmiddel op de markt is gebracht, wordt onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Bijwerkingen staan vermeld op de bijsluiter. Artsen, apothekers, maar ook gebruikers kunnen en moeten bijwerkingen melden. Het dossier van Nefarma& gaat dieper… Read More »

Innovatie levensader Nederlandse economie

Innovatie is de levensader van de Nederlandse economie. Farmaceutische bedrijven dragen daar in belangrijke mate aan bij. Dit zegt directeur Michel Dutrée in het jaarverslag van Nefarma. Het jaarverslag verschijnt dit jaar niet in gedrukte vorm, maar is bereikbaar via www.nefarma2009.nl.