Inspectie positief over nascholingen door farmaceutische bedrijven

Farmaceutische bedrijven houden zich goed aan de reclameregels bij nascholingsactiviteiten voor huisartsen. Die conclusie trekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vandaag gepubliceerd rapport. De regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er ongewenste beïnvloeding van voorschrijvers plaatsvindt. IGZ stelt dat ze tijdens haar onderzoek “een positief beeld heeft gekregen” van de nascholingen. Nefarma is blij met de conclusie.

Volgens de Inspectie worden de regels voor geneesmiddelenreclame over het algemeen goed nageleefd. Op twee gedetailleerde punten vraagt de IGZ om extra aandacht, namelijk de herkenbaarheid van vertegenwoordigers van bedrijven en de honorering van de dienstverlening. Hoewel de Inspectie heeft geconstateerd dat de medewerkers van organiserende bedrijven altijd als zodanig te herkennen waren, werd niet in alle gevallen een badge gedragen. Verder is twee bedrijven gevraagd op het punt van de honorering een plan van aanpak op te stellen, wat inmiddels is gebeurd.
Nefarma zal deze punten bij de leden onder de aandacht brengen.

De Inspectie stelt in het rapport verder vast dat de reclameregels in de Geneesmiddelenwet onvoldoende rekening houden met praktijkondersteuners en –assistenten die in de huisartspraktijk een steeds prominentere plaats krijgen. Dit bemoeilijkt de controle, aldus de Inspectie. Zo zou uit de huidige wetstekst afgeleid kunnen worden dat deze medewerkers niet zonder meer aan deze bijeenkomsten mogen deelnemen. De Inspectie dringt aan op aanpassing van de wet- en regelgeving op dit vlak. Zeker gezien het belang van goede nascholing voor praktijkondersteuners willen ook de farmaceutische bedrijven helderheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *