Overbodige regels biotech bij dieren afgeschaft

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels over biotechnologie bij dieren vereenvoudigd. Bij biomedisch onderzoek kan worden volstaan met één toets in het kader van de Wet op de Dierproeven. Een vergunning op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is niet langer nodig. Nefarma reageert verheugd.

Met deze vereenvoudiging komt het grootste deel van de werkzaamheden van de Commissie Biotechnologie bij Dieren te vervallen. De vergunninghouders, meestal ziekenhuizen en universiteiten, zijn deze week over de wijziging geïnformeerd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Met het afschaffen van het Besluit biotechnologie bij dieren voor biomedisch onderzoek is een flink stuk overbodige regelgeving buiten werking gesteld, zonder dat dit tot vermindering van het welzijn van proefdieren leidt. Niet langer hoeft bijvoorbeeld voor het maken van genetisch gemodificeerde muizen een dubbele ethische toets te worden uitgevoerd. Nederland was uniek in de wereld met het opstellen van specifieke regels voor biotechnologisch veranderde proefdieren. Dit heeft in er in het verleden toe geleid dat Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven dierproeven uitvoerden in het buitenland, omdat vaak pas na zes maanden toestemming voor een dierproef werd gegeven.

Nefarma is verheugd over deze vereenvoudiging van de regelgeving. De vereniging verwacht dat de aanpassing van het Besluit bij veel (bio)farmaceutische ondernemingen leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor proefdieronderzoek. De aandacht voor het het welzijn van proefdieren zal daardoor echter niet verminderen. Voor het uitvoeren van dierproeven is onverminderd een vergunning nodig in het kader van de Wet op de Dierproeven waarbij ethische toetsing plaatsvindt via zogeheten Dierexperimentencommissies. Nefarma hoopt dat de overheid eenzelfde aandacht toont voor vermindering van administratieve lasten bij de komende implementatie van de nieuwe Europese Dierproevenrichtlijn. Die wordt op dit moment in het Europees Parlement behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *