Commissie Veerman pleit voor continuering TI Pharma

Het Top Institute Pharma (TI Pharma) maakt publiek-private samenwerkingsverbanden mogelijk die zeer waardevol zijn voor het geneesmiddelenonderzoek in Nederland. Het initiatief dient daarom te worden voortgezet.

Dit concludeert een onafhankelijke commissie onder leiding van Cees Veerman na een evaluatie van het instituut. De conclusies zijn neergelegd in de zogeheten Mid-Term Review (MTR).

TI Pharma is goed op weg de bij oprichting gestelde doelen te behalen. Het instituut adresseert maatschappelijk relevante vraagstukken, trekt internationale investeringen aan en levert een groep onderzoekers van hoog niveau op, aldus de commissie.

Kees van Lede, lid van de MTR-commissie, heeft het rapport overhandigd aan minister Klink
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met overheidsfinanciering voor de periode van vier jaar kon het instituut in 2006 van start gaan. Elke geïnvesteerde euro werd door wetenschap en het bedrijfsleven verdubbeld.

Van Lede: ‘Doordat TI Pharma werkelijk waarde creëert is het een verstandige investering, bovendien met een grote hefboomwerking. Het instituut trekt veel internationale investeringen aan, zoals de recente toezegging van 53 miljoen euro door private partijen illustreert. Mede dankzij TI Pharma kan Nederland concurreren met superstructuren als Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, de Bay Area in de VS en Singapore.’

De afgelopen twee jaar heeft TI Pharma een excellente onderzoeksinfrastructuur opgezet.
Universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote en kleine (bio)farmaceutische bedrijven werken nauw samen om waardevolle geneesmiddelen beter, sneller en goedkoper te ontwikkelen.

Veerman heeft aangegeven dat TI Pharma een waardevolle bijdrage levert aan de kennisinfrastructuur van Nederland. De onafhankelijke positie van TI Pharma maakt dat zij een essentiële rol speelt bij de vertaling van wetenschappelijke kennis naar economische én maatschappelijke waarde, aldus de commissievoorzitter.

In de binnenkort te verschijnen editie van het blad Nefarma& is een vraaggesprek opgenomen met de Willem de Laat, directeur van TI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *