Category Archives: Nefarma

Nieuwe voorzitter EFPIA

Andrew Witty, CEO van GlaxoSmitheKline is de nieuwe voorzitter van EFPIA. Hij volgt Arthur Higgins, CEO van Bayer Health Care, op. Witty was sinds 2008 vice-voorzitter van EFPIA.

Nieuw geneesmiddel veel te laat bij patiënt

Patiënten in Nederland blijven onnodig lang verstoken van innovatieve geneesmiddelen. In wet- en regelgeving zijn voor alle beoordelingsprocessen maximale termijnen vastgelegd. Uit cijfers van Nefarma blijkt dat die termijnen in de praktijk gemiddeld met in totaal 14 maanden worden overschreden.

VVD: Inspectie wekt irritatie op in zorgveld

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wekt door haar werkwijze en houding irritatie op in het zorgveld. Dat past niet bij zo’n belangrijke dienst, meent VVD-Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra. “De IGZ moet gewoon de feiten brengen, gespeend van iedere persoonlijke en suggestieve invulling.”

Menzis blokkeert vooruitgang door bemoeienis met onderzoek

Het is onverantwoord dat een zorgverzekeraar via de media onrust zaait over de ethische aspecten van een onderzoek naar een nieuwe indicatie van een geneesmiddel en daarmee het afgewogen oordeel van deskundigen in twijfel trekt. Dit leidt tot onrust bij patiënten en mogelijk frustratie van het onderzoek. De verzekeraar laadt de verdenking op zich dat kostenoverwegingen belangrijker zijn… Read More »

Consumentenbond hecht aan samenwerking met farma

Met een petitie tegen symptoomreclame stelde de Consumentenbond zich dit najaar op als opponent van de farmaceutische bedrijven. Maar dat betekent niet dat de onderlinge samenwerking op dit punt moet eindigen. Integendeel, zegt directeur Bart Combée in de nieuwe uitgave van Nefarma&. “Het punt is dat consumenten wel geïnformeerd, maar niet gemanipuleerd moeten worden.”

Nefarma: geen verbod op symptoomreclame

Samen met patiënten- en consumentenorganisaties, artsen en apothekers wil Nefarma dit najaar tot afspraken komen over verantwoorde informatievoorziening aan patiënten. Dat is veel beter dan een verbod op symptoomreclame, omdat daarbij het kind met het badwater wordt weggegooid.

Nefarma wil nog dit jaar helderheid over totstandkoming behandelrichtlijnen

Het is onduidelijk hoe behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia tot stand komen. In het belang van een goede gezondheidszorg moet het proces veel transparanter zijn. Die conclusie trekt Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen, uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar dit onderwerp. De farmaceutische bedrijven willen samen met de artsenorganisatie KNMG en het ministerie van VWS nog dit… Read More »

Nefarma: zorgen over innovatieklimaat

Nefarma maakt zich grote zorgen over de houding van de politiek ten aanzien van het innovatieklimaat in ons land. Alleen een actieve houding kan ervoor zorgen dat Nederland internationaal goed op de kaart blijft staan. Bij het kabinet wordt zo’n houding gemist.Die boodschap is afgelopen weken uitgedragen in gesprekken met ministeries en de politiek.