Category Archives: SFK

Antivirale middelen tijdens de pandemie

Nederlandse apotheken verstrekten in augustus 10.400 keer de griepremmer oseltamivir. Daarmee kent deze maand tot dusver de meeste verstrekkingen van 2009. In 45% van de gevallen betrof de verstrekking een door de overheid gratis beschikbaar gestelde variant.

Meer maagmiddelen voor minder

Het gebruik van maagmiddelen zal in 2009 relatief sterk toenemen, terwijl de geneesmiddelenuitgaven voor de meeste verzekeraars onder invloed van lagere prijzen aanzienlijk zullen dalen. Vooral huisartsen kiezen veel vaker voor geneesmiddelen waarvan generieke varianten beschikbaar zijn.

Webrapportage Griep afrekeningen

Op verzoek van de KNMP heeft de SFK de webrapportage Griep afrekeningen ontwikkeld. Deze webrapportage voorziet u in een paar muisklikken van de verstrekkingenlijst die als bijlage nodig is bij het declaratieformulier van de KNMP, voor de declaratie van de verstrekkingen van oseltamivir sachets 75mg en oseltamivir drank voor kinderen, over de periode tot en met september 2009.

Meer verstrekkingen door weekleveringen

Door de introductie in juli 2008 van een tarief voor weekleveringen is het totaal aantal geregistreerde verstrekkingen van geneesmiddelen door openbare apotheken sterk gestegen. Sindsdien is het aantal verstrekkingen van receptgeneesmiddelen in een weekdoseersysteem stijgende.

Orale oncolytica in beeld

Openbare apothekers verstrekten 127.500 keer een oraal oncolyticum in 2008. De daarmee gepaard gaande kosten kwamen uit op € 86 miljoen. Orale oncolytica als groep behoren daarmee in 2008 met een gemiddelde prijs van € 687 per voorschrift tot de dure geneesmiddelen.

Webrapportage pakjesprijs beschikbaar

Veel apothekers hebben de SFK benaderd om de cijfermatige consequenties van het pakjesprijsmodel in kaart te brengen. Na enige vertraging vanwege onduidelijkheden over de te hanteren methodiek, is sinds vandaag voor SFK deelnemers de webrapportage Pakjesprijs Achmea/Agis beschikbaar (inloggen vereist) die aan deze wens tegemoet komt. Het is een eenmalige webrapportage die gebaseerd is op de door u… Read More »

Hulpmiddelenmarge onder druk

De omzet van medische hulpmiddelen via openbare apotheken daalde in 2008 tot € 322 miljoen. De oorzaak was de aanscherping van de door zorgverzekeraars opgelegde korting. In 2009 bedraagt de gemiddelde marge in de hulpmiddelencontracten –7,5% ten opzichte van de apotheekinkoopprijs.

Een op de zes benzo-gebruikers stopt

Beperking van de vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen zorgde in de eerste helft van 2009 voor een afname van het gebruik met 17,5%. Ongeveer 70% van de kosten komt voor rekening van de patiënt.

Apotheken verliezen fors op pakjesprijs

Het pakjesprijsmodel van Achmea en Agis heeft forse nadelige financiële consequenties voor apotheken. De verschillen tussen apotheken worden vooral bepaald door de gezondheidstoestand van de patiëntenpopulatie en de behandelkeuze van artsen. Het substitutiegedrag van apotheken heeft maar een beperkte invloed.

Anti-epileptica, een update

In 2008 verstrekten Nederlandse apothekers 2,1 miljoen keer een anti-epilepticum. Het aantal standaarddagdoseringen (DDD‘s) komt in totaal uit op 48,7 miljoen, dat is 2,9% meer dan in 2007. De uitgaven van anti-epileptica stegen met 2,4% naar € 80 miljoen per jaar.