Webrapportage pakjesprijs beschikbaar

Veel apothekers hebben de SFK benaderd om de cijfermatige consequenties van het pakjesprijsmodel in kaart te brengen. Na enige vertraging vanwege onduidelijkheden over de te hanteren methodiek, is sinds vandaag voor SFK deelnemers de webrapportage Pakjesprijs Achmea/Agis beschikbaar (inloggen vereist) die aan deze wens tegemoet komt. Het is een eenmalige webrapportage die gebaseerd is op de door u aangeleverde gegevens over de periode juni tot en met augustus 2009. De SFK hecht eraan te verklaren dat deze rapportage uitsluitend bedoeld is om een eventueel door u te nemen besluit te ondersteunen. De rapportage mag op generlei wijze worden beschouwd als een advies. Nadrukkelijk wijst de SFK u er op dat ook andere aspecten een rol spelen bij de beoordeling van dit model en het maken van een keuze tussen beide opties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *