Category Archives: SFK

Zeven miljard dagdoseringen

In 2008 verstrekten de Nederlandse apotheken zeven miljard standaard dagdoseringen aan receptgeneesmiddelen. De groep anticonceptiepillen was met 550 miljoen Daily Defined Doses de grootste groep. Het aantal verstrekte Daily Defined Doses bedroeg 1,8% meer dan een jaar eerder.

Valaciclovir meest verstrekt

In 2008 verstrekten de Nederlandse apotheken ruim een kwart miljoen keer een antiviraal middel, waarmee € 129 miljoen aan uitgaven waren gemoeid. Aan tenovir is, al dan niet in vaste combinaties met andere antivirale middelen € 40 miljoen uitgegeven. Valaciclovir is het vaakst verstrekt.

Nederlander zuinig met geneesmiddelen

In 2007 besteedde de Nederlander gemiddeld € 336 aan geneesmiddelen. Dit bedrag ligt 12% onder het West-Europees gemiddelde (€ 382). In België, Frankrijk en Duitsland wordt 20 tot 60% meer uitgegeven per hoofd van de bevolking.

Meer nieuwe apothekers

Het aantal studenten dat in 2008 afstudeerde als apotheker laat voor het eerst in jaren weer een opleving zien. De toename van het aantal nieuwe apothekers zet naar verwachting ook de komende jaren door, gezien de populariteit van de opleiding farmacie.

Medicijngesprekken: geen smalltalk

Driehonderd apotheken gebruiken de KNMP projectondersteuning Medicijn Gesprekken. Hiermee heeft de apotheker een instrument om zijn toegevoegde waarde binnen de zorgketen aan te tonen. Activiteiten registreren is hierbij cruciaal. Geïnteresseerde apotheken kunnen zich nog tot 15 juli aanmelden.

Rijden onder invloed

Openbare apotheken leverden in 2008 31 miljoen keer een geneesmiddel dat de rijvaardigheid beïnvloedt. In de helft van de gevallen betrof het een middel met een ernstige invloed, vooral slaap- en kalmeringsmiddelen. Van de volwassen Nederlanders heeft 19% minstens eenmaal een dergelijk geneesmiddel ontvangen.

Dure geneesmiddelen in ziekenhuizen

De uitgaven aan dure geneesmiddelen in ziekenhuizen namen in 2007 met 19% toe tot € 318 miljoen. Verreweg het grootste deel van deze stijging is toe te schrijven aan vier middelen die gerekend worden tot de immunomodulantia. De uitgaven aan wees geneesmiddelen namen toe met bijna 29 miljoen tot ruim € 37 miljoen.

Vergoedbare zelfzorggeneesmiddelen: € 37,5 miljoen

De Nederlandse apothekers hebben in 2008 3,3 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt dat een zelfzorgstatus heeft en toch voor vergoeding in aanmerking kan komen. Daarmee was een bedrag van € 37,5 miljoen gemoeid, 6,5% meer dan in 2007.

Functionele bekostiging raakt driekwart van de apotheekverstrekkingen

De bekostiging van de zorg voor diabetes, COPD, hartfalen en cardiovasculair risicomanagement kan vanaf 2010 veranderen. Voor bijna 35% van de geneesmiddelengebruikers zal naar verwachting functionele bekostiging gaan gelden. Deze groep patiënten is verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle verstrekte geneesmiddelen.

Sterke stijgers en dalers in top 10

De cholesterolverlager atorvastatine heeft voor het vijfde opeenvolgende jaar de hoogste omzet in de openbare apotheken. De reumamiddelen adalimumab en etanercept zijn de sterkste stijgers in de top 10. Door het preferentiebeleid verdween simvastatine uit de top 10 en viel omeprazol een aantal plaatsen terug.