Category Archives: SFK

Kwaliteitsindicatoren met (een) KISS

1450 Apotheken (80%) hebben gebruik gemaakt van de SFK-webrapportage KISS voor het bepalen van 11 van de 42 indicatoren uit de Basisset kwaliteitsindicatoren apotheken 2009 van de IGZ. KISS bespaarde de apotheker tweederde van de tijd in vergelijking met selecties in het eigen AIS. KISS wordt uitgebreid met searches voor het opsporen van patiënten die niet optimaal worden… Read More »

Bijna één op de twee uitgiftes voor oudere patiënt

In 2008 hebben de openbare apotheken 166 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt dat voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking kwam. Dit komt overeen met 10,9 verstrekkingen per Nederlander. Ouderen krijgen 3 tot 5 maal zo vaak een geneesmiddel als gemiddeld.

Lagere groei geneesmiddelenuitgaven

De uitgaven aan farmaceutische zorg via openbare apotheken zijn in 2008 in beperkte mate gestegen, tot € 4.795 miljoen. Tegenover een sterke toename van de uitgaven aan dure geneesmiddelen stond een drastische prijsverlaging van generieke geneesmiddelen als gevolg van de uitbreiding van het preferentiebeleid.

Beoogde besparing op statines is onzeker

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden voor statines leidden in het eerste kwartaal van 2009 tot een toename van het marktaandeel van simvastatine en pravastatine met 13,6%. Voor de overige statines stellen zorgverzekeraars een omstreden artsenverklaring verplicht. Van de omgezette gebruikers kreeg 93% een statine in een lagere dan equipotente dosering voorgeschreven.