Nefarma: geen verbod op symptoomreclame

Samen met patiënten- en consumentenorganisaties, artsen en apothekers wil Nefarma dit najaar tot afspraken komen over verantwoorde informatievoorziening aan patiënten. Dat is veel beter dan een verbod op symptoomreclame, omdat daarbij het kind met het badwater wordt weggegooid.

Dat stelt Nefarma in een reactie op de bijna 20.000 handtekeningen tegen symptoomreclame die de Consumentenbond vandaag zal overhandigen aan minister Klink van VWS. De bond had een oproep gedaan te protesteren en pleit voor een verbod op dergelijke vormen van informatie.

Een belangrijk signaal, vindt Nefarma, want niet eerder heeft de Consumentenbond zoveel reacties ontvangen. De vereniging wil van de Consumentenbond graag meer weten over de redenen van de ondertekenaars om zich zo nadrukkelijk uit te spreken.

Een verbod op symptoomreclame is naar het oordeel van Nefarma een te grof middel dat niet in het belang is van de gezondheidszorg. Dat is het kind met het badwater weggooien. Via reclameblokken vragen ook de overheid, verzekeraars en patiëntenverenigingen aandacht voor preventiemogelijkheden en aandoeningen. Dat varieert van het belang van een griepprik tot het onderkennen van signalen van kanker. De zorg is er niet bij gebaat als dit allemaal moet verdwijnen.

Beter is het te zoeken naar mogelijkheden ziektebeeldinformatie zodanig vorm en inhoud te geven dat die voor alle partijen acceptabel is, aldus Nefarma.

De vereniging wil daartoe een breed overleg, maar zal zich verzetten tegen een situatie dat informatie vanuit farmaceutische bedrijven wordt verboden puur vanwege de afzender. “De discussie moet gaan over de inhoud”, vindt Nefarma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *