Consumentenbond hecht aan samenwerking met farma

Met een petitie tegen symptoomreclame stelde de Consumentenbond zich dit najaar op als opponent van de farmaceutische bedrijven. Maar dat betekent niet dat de onderlinge samenwerking op dit punt moet eindigen. Integendeel, zegt directeur Bart Combée in de nieuwe uitgave van Nefarma&. “Het punt is dat consumenten wel geïnformeerd, maar niet gemanipuleerd moeten worden.”

“De farmaceutische industrie heeft veel kennis over kwalen en middelen en kan een rol spelen in de voorlichting van patiënten. Misschien hebben bedrijven daarin zelfs wel een verantwoordelijkheid.” Met die uitspraak geeft Combée aan dat hij meer oog heeft voor de ‘informatie-functie’ van de industrie richting patiënten dan hij tot nu toe in de publiciteit liet blijken. Wat betreft zijn pleidooi voor een verbod op symptoomreclame houdt hij voet bij stuk. “Symptoomreclame zet mensen op het verkeerde been, omdat ze denken naar informatie te kijken terwijl het er in werkelijkheid om gaat hen via de wachtkamer van de dokter een medicijn te laten kopen. Dat is niet eerlijk. Als iets reclame is, moet je het als reclame kunnen herkennen. En als het informatie is, is het helemaal goed. Maar dan moet je het wel kunnen vertrouwen.”

In het interview geeft Combée aan dat hij ondanks het meningsverschil het lopende overleg met de farma graag wil voorzetten. “We zijn het over veel punten wel eens. Zo pleiten we samen met Nefarma over een informatiesysteem, dat gevuld kan worden door farmaceuten, de overheid en aan de overheid gelieerde instanties zoals de Inspectie. Daarin komt alleen informatie terecht die onafhankelijk, bewezen en onbetwist is.”
Ook in de strijd tegen vervalste geneesmiddelen heeft de Consumentenbond zich in de afgelopen maand luid en duidelijk laten horen. Directeur Combée roept andere partijen op zich in die strijd bij zijn bond aan te sluiten. “Ik weet zeker dat ook de farmaceutische bedrijven mee willen werken. Al was het alleen maar omdat het gaat om hun eigen producten en reputatie.”

Het volledige interview met Bart Combée kunt u lezen in het oktobernummer van Nefarma&. Dat is het maandblad van Nefarma, vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland, en wordt verzonden naar alle stakeholders van de farmaceutische bedrijven. Wilt u het ook (kosteloos) ontvangen, stuur dan een mailtje naar redactie@nefarma.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *