Saquinavir en verlenging van QT- en PR-interval

Bij gebruik van saquinavir (Invirase) is bij gezonde vrijwilligers verlenging van het QT- en PR-interval waargenomen. Health Canada adviseerde daarom op 14 april 2010 om het gebruik van saquinavir niet te combineren met andere geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Daarnaast is oplettendheid geboden bij patiënten die bekend zijn met een cardiale geleidingsstoornis.

Saquinavir is een antiviraal middel behorend tot de zogenaamde proteaseremmers. Het is geïndiceerd voor de behandeling van een hiv-1-infectie, in combinatie met ritonavir en anti-retrovirale geneesmiddelen.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving geen meldingen van cardiale geleidingsstoornissen bij gebruik van dit middel.

Het volledige bericht van Health Canada kunt u hier nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *