Bevacizumab en overgevoeligheids- en infusiereacties

Bij vijf procent van de patiënten die worden behandeld met bevacizumab (Avastin) is een verhoogd risico op overgevoeligheids- en infusiereacties gevonden. De meeste reacties zijn mild tot matig in ernst. Ernstiger reacties werden gezien bij 0,2% van de patiënten. Bevacizumab is een geneesmiddel dat, in combinatie met chemotherapie, gebruikt wordt bij de behandeling van diverse carcinomen.

Naar aanleiding hiervan is de productinformatie van dit geneesmiddel aangepast. Patiënten dienen nauwgezet gecontroleerd te worden tijden en na bevacizumab infusies. Indien een reactie optreedt, dient de infusie te worden gestaakt en gepaste behandeling plaats te vinden. Er is geen systemische premedicatie vereist. Of hernieuwde blootstelling mogelijk is, moet per patiënt worden bekeken.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving diverse meldingen van soortgelijke reacties bij gebruik van bevacizumab. Deze meldingen kunt u bekijken via de bijwerkingendatabank.

De volledige ‘Dear Healthcare Professional Communication’ van Roche kunt u hier nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *