Europese functie voor Eugène van Puijenbroek

Eugène van Puijenbroek, hoofd Analyse bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, is benoemd tot onafhankelijk deskundige (co-opted member) van de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency (EMA) in Londen.

De Europese Medicines Agency is de Europese geneesmiddelenautoriteit. Het merendeel van de nieuwe geneesmiddelen in Europa worden via de EMA toegelaten voor gebruik. De Pharmacovigilance Working Party brengt advies uit over de veiligheid van geneesmiddelen na toelating op de Europese markt. Tot de verantwoordelijkheden behoren ondermeer de evaluatie van mogelijke signalen over bijwerkingen, het uitbrengen van advies over mogelijkheden om risico’s met geneesmiddelen in kaart te breken en het vaststellen van standaarden voor procedures en methoden voor geneesmiddelenbewaking.

Dr. Eugène van Puijenbroek is arts en is verbonden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum als hoofd van de afdeling Analyse. Hij promoveerde in 2001 op een proefschrift over kwantitatieve aspecten van geneesmiddelenbewaking en heeft verschillende publicaties op het gebied van geneesmiddelenveiligheid op zijn naam staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *