Heroverwegingscommissie over zorg: Veel pijn voor patiënt

De KNMP ziet weinig in de voorstellen van de ambtelijke heroverwegingscommissies. Vooral de patiënt is de dupe in de weinig vernieuwende voorstellen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt. Patiënten met alcohol- en angststoornissen zullen zelf hun behandeling gaan betalen. Door de maagzuurremmers en cholesterolverlagers uit het basispakket te schrappen wordt de zorg juist duurder. De efficiënte middelen voorkomen dure ziekenhuisopnames. Tevens is voorgesteld om per recept €2,- in rekening te brengen. Dit leidt tot extra administratieve rompslomp voor apothekers, die daardoor minder tijd overhouden voor zorg aan patiënten.

Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt
De KNMP ziet dat vooral de kwetsbare groepen in de bezuinigingsplannen worden geraakt. Een eigen risico in de zorg van €775,- per jaar is te hoog en voor vooral chronisch zieken en lagere inkomens niet op te brengen. De voorgesteld procentuele eigen bijdrage van 15% op alle geneesmiddelen treft eveneens vooral chronisch zieken als diabetici. Door de medicatie van patiënten met licht psychische stoornissen niet langer te vergoeden wordt tevens een kwetsbare groep getroffen. De solidariteit van de zorg is hiermee in gevaar.

Maagzuurremmers en cholesterolverlagers onderdeel van basiszorg
Maagzuurremmers worden onder andere aan patiënten uitgereikt die pijnstillers (NSAID’s) slikken ter bescherming van hun maag. Dit voorkomt dat er complicaties optreden die kunnen leiden tot ziekenhuisopnames. In de bezuinigingsvoorstellen is opgenomen deze maagzuurremmers niet langer te vergoeden. Patiënten zullen deze middelen dan minder gebruiken, wat leidt tot meer dure ziekenhuisopnames.
Onder andere cholesterolverlagers voorkomen hart- en vaatziekten hebben daarmee ook een drukkend effect op de zorgkosten. In de ambtelijke voorstellen verdwijnen ook deze medicijnen uit het basispakket. Voor zowel maagzuurremmers als cholesterolverlagers geldt dat het goedkope middelen zijn om dure ziekenhuisbehandelingen te voorkomen.

€2,- per recept zorgt voor onnodige bureaucratie
Ook is in de voorstellen opgenomen om de patiënt per recept €2,- te laten betalen. Per saldo is dit geen bezuiniging, maar een verschuiving lasten die leidt tot extra bureaucratie. De apotheker zal hierdoor per saldo minder tijd aan de zorgtaak kunnen besteden, zonder dat hier een reële bezuiniging tegenover staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *