Zoledroninezuur en nierinsufficiëntie

Naar aanleiding van meldingen van nierinsufficiëntie bij gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) heeft de fabrikant de bijsluiter aangepast. Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 35 ml/min) moeten geen zoledroninezuur toegediend krijgen. Daarnaast dient de creatinineklaring te worden bepaald voor elke toediening van het geneesmiddel en moeten patiënten voldoende gehydrateerd zijn voorafgaand aan de behandeling. Bij patiënten met risicofactoren, zoals een hogere leeftijd, gelijktijdig gebruik met nefrotoxische geneesmiddelen of diuretica, moet controle van de serumcreatinine overwogen worden.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving twee meldingen van nierinsufficiëntie bij gebruik van zoledroninezuur. Deze meldingen kunt u bekijken via de bijwerkingendatabank.

De ‘Direct Healthcare Professional Communication’ van de fabrikant waarin deze maatregelen bekend zijn gemaakt, kunt u hier vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *