Verzekeraars sneller met farmaceutisch reglement

Voor consumenten is het belangrijk om tijdig te beschikken over alle informatie die verband houdt met hun zorgverzekering. Toegespitst op geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld om het reglement farmacie. Daarin maken verzekeraars onder meer inzichtelijk voor welke geneesmiddelen een artsenverklaring noodzakelijk is en of een machtiging van de verzekeraar vereist is om een middel vergoed te krijgen. Mensen die overwegen van verzekeraar te switchen, hebben die informatie nodig om een afgewogen keuze te maken.

In voorgaande jaren bleek dat veel verzekeraars niet in staat waren om tijdig (i.e. vóór 1 januari, de dag waarop verzekerden die overwegen te switchen hun huidige polis opgezegd moeten hebben) hun farmaceutische reglementen openbaar te maken. In 2010 is op dat front duidelijk verbetering zichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Scanwork, onder meer verantwoordelijk voor de website Mijnmedicijnvergoeding.nl. Dat onderzoek toonde aan dat in januari 2009 bij een tiental zorgverzekeraars niet duidelijk was voor welke geneesmiddelen een artsenverklaring dan wel machtiging van de verzekeraar noodzakelijk was. Een jaar later, op 1 januari 2010, was dat nog maar bij vier zorgverzekeraars het geval. Azivo en CZ kwamen eind respectievelijk begin februari als laatste met de informatie over de brug.

Nefarma vindt het ongewenst dat zowel de bestaande als de nieuwe klanten van de in gebreke gebleven verzekeraars op 31 december 2009 (de uiterste opzegdatum) niet in staat zijn geweest om op basis van alle relevante informatie te beslissen of de gekozen polis het best bij hun situatie past. In de praktijk betekent dit dat zij een overeenkomst zijn aangegaan (of hebben verlengd) terwijl daarvan niet alle voorwaarden bekend waren. Tegelijkertijd noemt Nefarma het een positieve ontwikkeling dat veel van de reglementen van de overige verzekeraars al in een vroeg stadium, namelijk in november 2009, openbaar zijn gemaakt.Zorgverzekeraars zijn er in 2010 beter dan in voorgaande jaren in geslaagd tijdig hun farmaceutische reglementen openbaar te maken. Bleven er vorig jaar nog tien verzekeraars in gebreke, dit jaar waren de reglementen van slechts vier verzekeraars niet op tijd beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *