Stijgende trend in aantal nieuwe geneesmiddelen

Het aantal registraties van geneesmiddelen met een nieuw actief bestanddeel vertoont, bezien over een periode van ruim vijftig jaar, een stijgende trend. Die conclusie trekt Nefarma op basis van historische cijfers van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse registratieautoriteit.

De conclusie druist in tegen het heersende beeld over de innovatiekracht van de farmaceutische bedrijfstak. Een veelgehoord geluid is bijvoorbeeld dat de output van research & development-activiteiten bij farmabedrijven is ingestort. Wie echter de registratiecijfers bekijkt over de afgelopen halve eeuw, ziet een ander beeld. Registreerde de FDA tussen 1970 en 1989 jaarlijks nog een kleine twintig geneesmiddelen met nieuwe actieve bestanddelen, in de twee decennia daarna was dat aantal met zo’n 35 procent opgelopen tot bijna 27 per jaar. Deels is die aanzienlijke stijging toe te schrijven aan een ongekend productieve periode halverwege de jaren negentig (in topjaar 1996 registreerde de FDA er liefst 53), maar ook zonder die unieke piek blijft de positieve trend overeind.

De groei in het aantal geneesmiddelen met een nieuw actief bestanddeel is tot stand gekomen in een tijdperk waarin de ontwikkelkosten juist enorm zijn gestegen. De internationale bestedingen aan r&d liepen volgens Amerikaanse cijfers de afgelopen dertig jaar consequent op van 2 miljard dollar in 1980 tot bijna 48 miljard in recente jaren. Dat is deels toe te schrijven aan de steeds strengere eisen die overheden stellen aan geneesmiddelenonderzoek, maar ook rond het registratie- en vergoedingsproces hebben bedrijven te maken met een sterk toenemende administratieve lastendruk. Verder dragen hogere uurlonen, stijging van het aantal rechtszaken en het van de markt halen van steeds meer medicijnen bij aan de forse kostentoename.

In het aprilnummer van Nefarma& wordt uitgebreid stilgestaan bij de innovatiecijfers. Naast de cijfermatige analyse reageren enkele deskundigen en trekken zij hun eigen conclusies. Ook gaan ze in op hun verwachtingen voor de toekomstige innovatie in de geneesmiddelenindustrie.
Het blad is te vinden via deze website, in de rubriek Publicaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *