Adviezen voor komende kabinetsperiode

Nefarma heeft een verkiezingsdocument opgesteld met het oog op de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Het document geeft vijf adviezen voor verbetering van de gezondheidszorg in de periode 2010-2014.Nefarma gebruikt het verkiezingsdocument als inbreng bij de verschillende partijen. De programma’s worden op dit moment geschreven.

De vijf hoofdonderwerpen hebben de volgende titels meegekregen:
1. Voortzetting van gereguleerde marktwerking met maximale helderheid;
2. Realiseer grote kostenbesparingen binnen en buiten de zorg door inzet van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen;
3. Vasthouden aan wettelijke termijnen biedt direct meeropbrengst;
4. Continue verbetering van zorg vereist een goed innovatieklimaat;
5. In de komende kabinetsperiode is behoefte aan een consistent beleid.

De belangrijkste punten van uitwerking zijn: het belang van een goed innovatieklimaat, voeren van een consistent overheidsbeleid met vasthouden van elementen van marktwerking, ontschotting van de financiering binnen en tussen departementen, positioneren van geneesmiddelen als opbrengsten- in plaats van kostenpost, terugdringing van vertragende regelgeving, opheffen van achterstanden en vertragingen bij CBG en CVZ, opheffen van vertragende toetsing bij goedkeuring onderzoeksprotocollen, het belang van actuele richtlijnen, gelijke posities van overheid, instituten, artsen, verzekeraars en farmabedrijven op het vlak van transparantie en verantwoording afleggen en – niet op de laatste plaats – structurele financiering van onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *