Melden van bijwerkingen blijft belangrijk

Bij geneesmiddelengebruik valt niet te voorkomen dat er bijwerkingen optreden. Vaak zijn deze vervelend, in sommige gevallen kunnen ze ernstige gevolgen hebben. Ook nadat een geneesmiddel op de markt is gebracht, wordt onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Bijwerkingen staan vermeld op de bijsluiter. Artsen, apothekers, maar ook gebruikers kunnen en moeten bijwerkingen melden. Het dossier van Nefarma& gaat dieper in op het onderwerp.

Lareb verzamelt en analyseert gemelde bijwerkingen. Algemeen directeur Van Grootheest zou graag zien dat er een zin komt op de bijsluiter met de oproep aan gebruikers bijwerkingen te melden. “Het melden van bijwerkingen verhoogt de veiligheid van een geneesmiddel. Niet alleen artsen of apothekers kunnen bijwerkingen melden bij Lareb: ook patiënten kunnen dit rechtstreeks doen. Nederland is voorloper binnen Europa.”

Stefanie van Vliet, directeur van de Parkinsonvereniging wil meer duidelijkheid over bijwerkingen op de bijsluiter. “Bij een geneesmiddel dat het tekort aan dopamine aanvult, zijn bijwerkingen bekend als slaperigheid of het verliezen van remmingen zodat er een grote kans bestaat dat gebruikers verslaafd raken aan seks of gokken. Een regeltje op de bijsluiter dat er kans is op ernstige bijwerkingen, is dan niet voldoende.”

Huisarts Bindels ziet een mogelijke verbetering bij zijn beroepsgroep: “Huisartsen besteden aandacht aan bijwerkingen, maar dit zou zeker kunnen verbeteren. Het zou vooral goed zijn dieper in te gaan op de duur van een bijwerking en de impact daarvan ten opzichte van de werking van het geneesmiddel. Farmaceuten moeten het onderwerp daarnaast meer bespreken in hun contacten met voorschrijvers: dat gebeurt nu onvoldoende.”

Mischa Blom is manager geneesmiddelenbewaking bij MSD. “Voor en nadat een geneesmiddel op de markt komt, doen we uitgebreid onderzoek naar bijwerkingen van een geneesmiddel. Helaas is er nog geen geneesmiddel zonder bijwerkingen. Het gaat om de balans tussen werkzaamheid en veiligheid. Wij nemen de veiligheid van onze middelen zeer serieus: de Europese eindverantwoordelijke is hoofdelijk aansprakelijk.”

De uitgebreide visies van Kees van Grootheest (Lareb), Stefanie van Vliet (Parkinsonvereniging), Patrick Bindels (huisarts) en Mischa Blom (MSD) en achtergrondinfomratie staan in Nefarma& en in het tabblad Dossier op de internetsite van Nefarma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *