Category Archives: Patiëntenzorg

2diabeat zoekt apothekers om gezonde leefstijl in de wijk te promoten

Het programma 2diabeat is op zoek naar (leefstijl)apothekers om gezamenlijk een gezonde leefstijl in de wijk te promoten. Het landelijke programma, dat inmiddels in meer dan 25 wijken actief is, heeft als doel om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Deelnemende wijken en dorpen krijgen van 2diabeat ondersteuning om een gezonde beweging op gang te brengen,… Read More »

RIVM verkent productveiligheid van geneesmiddelen in praktijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een verkenning uitgevoerd naar de invloed van producteigenschappen van geneesmiddelen bij het ontstaan van medicatiefouten. Uit deze verkenning blijkt dat producteigenschappen kunnen leiden tot medicatiefouten, maar dat ook andere factoren een rol spelen.  Medicatiefouten De verkenning, die inmiddels gepubliceerd… Read More »

Leer vaccineren in training ‘Vaccineren door apothekers’

Eind november biedt de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) op drie verschillende locaties in Nederland een training ‘vaccineren door apothekers’ aan. Hiermee wil de VJA graag zo veel mogelijk apothekers in staat stellen om te kunnen vaccineren. Apothekers vaccineren Na een succesvolle pilot in Friesland waarbij apothekers ook bijdroegen aan het vaccineren tegen het coronavirus, biedt de VJA nu een… Read More »

NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 42 regiorapportages gepubliceerd met daarin onder meer het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden zoals onlangs is afgesproken… Read More »

Aantal besmettingen apenpokken constant laag, vaccinatiecampagne stopt

De huidige uitbraak van de apenpokken is vrijwel voorbij. De vaccinatiecampagne om de verspreiding van monkeypox, meestal apenpokken genoemd, tegen te gaan stopt binnenkort. Het aantal nieuwe besmettingen is al een paar weken erg laag, waardoor de campagne kan stoppen. Desalniettemin kan de ziekte nog steeds opleven en zijn er nog steeds besmettingen. Afgelopen zomer werd bij alle GGD (Gemeentelijke… Read More »

Onderzoek uitgaven apotheekzorg in kader van vergrijzing

De KNMP heeft richting de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) haar zorgen geuit over het teruglopende uitgavenkader apotheekzorg. De begroting lijkt volgens de apothekersorganisatie geen rekening te houden met de groeiende zorgvraag en toenemende zorgzwaarte in de farmaceutische zorg. Het geld dat het ministerie reserveert voor apotheekzorg loopt komende jaren… Read More »

Aanmelding KNMP Zorginnovatieprijs 2023 geopend

De KNMP roept apothekers op om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2023. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen en die toepasbaar zijn voor andere apothekers, kunnen tot en met 21 december 2022 worden ingediend. KNMP Zorginnovatieprijs De KNMP Zorginnovatieprijs is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun idee te delen en verder te… Read More »

KNMP nodigt openbaar apothekers uit voor knelpuntenanalyse KNMP-richtlijn Patiëntendossier

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de knelpuntenanalyse van de KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor één van de bijeenkomsten begin november 2022. KNMP-richtlijn Patiëntendossier In de KNMP-richtlijn ligt de basis voor het verlenen van farmaceutische zorg aan de patiënt toegespitst op zijn situatie. Bovendien is de richtlijn belangrijk voor het… Read More »