Category Archives: Patiëntenzorg

Zorgveld roept politiek op: maak vaart met betere uitwisseling gezondheidsgegevens

Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen de KNMP en andere zorgkoepels in een brief aan de Tweede Kamerleden. De zorgpartijen pleiten gezamenlijk voor een opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens in de acute zorg. De Tweede Kamer debatteert woensdag 3 april over de… Read More »

Meer duidelijkheid voor verzekerden tijdens overstapseizoen door nieuwe regels

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert al meerdere jaren dat verzekerden op het moment dat zij kunnen kiezen voor een zorgverzekering niet goed genoeg weten of er een contract zal zijn tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Een soepeler en sneller contracteerproces zorgt ervoor dat verzekerden al bij de start van het overstapseizoen goed geïnformeerd zijn. Hierdoor kunnen zij een goede… Read More »

PrEP-medicatie voor GGD-doelgroep per 1 augustus weer via openbare apotheek

De groep die PrEP-zorg ontvangt via de GGD zal per 1 augustus 2024, de PrEP-medicatie weer verstrekt kunnen krijgen via de openbare apotheek. PrEP-zorg Dat blijkt uit de ‘Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg’ die demissionair minister Dijkstra (Medische Zorg) recent publiceerde in de Staatscourant. Met deze regeling komt de PrEP-zorg bij de centra seksuele gezondheid (CSG’s) breder… Read More »

Nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier geautoriseerd

De nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier is geautoriseerd. Het patiëntendossier is een essentieel instrument voor het verlenen van goede farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen die de farmaceutische zorg door de openbaar apotheker beschrijven. KNMP-richtlijn Patiëntendossier In de KNMP-richtlijn Patiëntendossier staan aanbevelingen voor de openbaar apotheker over de aanleg, vorming en het gebruik… Read More »

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Uit het onderzoek blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn voor alle zorgverzekeraars bij het uitvoeren van hun zorgplicht. Bij twee zorgverzekeraars ziet… Read More »

Beschikbaarheidsproblemen antibiotica voor kinderen

Er zijn op dit moment beschikbaarheidsproblemen met verschillende antibiotica. Het gaat specifiek om antibioticadranken die vooral worden gebruikt voor de behandeling van infecties bij kinderen. Er zijn meerdere oorzaken voor deze beschikbaarheidsproblemen. Voor de behandeling van infecties bij kinderen zijn er nog beperkte voorraden van alternatieven beschikbaar. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de… Read More »

Project Route 66a van start

Het project Route 66a, dat zich richt op het met toestemming uitwisselen van labwaarden tussen laboratoria en apothekers, is van start. Het doel is dat de labwaarden landelijk beschikbaar worden gesteld, met een eenduidige registratie van de toestemming. Voor patiënten, apothekers en laboratoriums wordt het vastleggen en controleren van toestemming en het beschikbaar maken van de labwaarden vergemakkelijkt. De KNMP maakt… Read More »

Ondernemers geven nog te vaak onvoldoende informatie over allergenen in voedsel

Ondernemers die niet voorverpakte levensmiddelen verkopen, geven nog te vaak onvoldoende informatie over allergenen. Het gaat om bedrijven in de horeca, ambachtelijke bedrijven, retail en instellingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde in 2023 bij 6.548 van die bedrijven of zij hun klanten goed informeerden over allergenen in levensmiddelen. Ruim de helft voldeed niet aan de wettelijke… Read More »

KNMP en NVZA zoeken apothekers voor SIG Instellingsfarmacie

De KNMP en NVZA zijn voor de SIG Instellingsfarmacie op zoek naar apothekers die verantwoordelijk zijn voor de farmaceutische zorg van cliënten/bewoners van instellingen. Dit zijn verpleeghuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking of penitentiaire inrichtingen. SIG Instellingsfarmacie Binnen de SIG Instellingsfarmacie denken apothekers mee over het vergroten van de zichtbaarheid van instellingsfarmacie. Daarnaast… Read More »

Leidraad Verantwoord Wisselen geactualiseerd voor 2024

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. De Rode Categorie en Oranje Categorie zijn op een aantal punten van een update voorzien in versie 2024. Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen In 2023 zijn ter voorbereiding voorstellen voor wijziging en/of aanpassing opgehaald bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten, Patiëntenfederatie Nederland… Read More »