KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Author Archives: KNMP

Minister Dijkstra: eerste afspraken aanpassing preferentiebeleid bij geneesmiddelentekorten

De eerste afspraken zijn gemaakt over het aanpassen van het preferentiebeleid om de nadelige effecten en risico’s op geneesmiddelentekorten te verkleinen. Zorgverzekeraars en leveranciers hebben afgesproken om de mogelijkheid te bieden om prijzen aan te passen bij overmachtssituaties, de inkoop te spreiden met een contractduur van maximaal twee jaar en het boetebeleid aan te passen. Dat schrijft demissionair… Read More »

54e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

De 54e editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie per post ontvangen. Bestellen is mogelijk via onderstaande link. Informatorium Medicamentorum De hernieuwde geelgekleurde uitgave bevat 77 extra pagina’s aan informatie ten opzichte van de vorige editie. Zo zijn er veertig nieuwe geneesmiddelteksten toegevoegd en is veel informatie geactualiseerd. Een opvallende… Read More »

KNMP en NVZA zoeken apothekers voor SIG Instellingsfarmacie

De KNMP en NVZA zijn voor de SIG Instellingsfarmacie op zoek naar apothekers die verantwoordelijk zijn voor de farmaceutische zorg van cliënten/bewoners van instellingen. Dit zijn verpleeghuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor mensen met lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke beperking of penitentiaire inrichtingen. SIG Instellingsfarmacie Binnen de SIG Instellingsfarmacie denken apothekers mee over het vergroten van de zichtbaarheid van instellingsfarmacie. Daarnaast… Read More »

Nieuw cohort opleiding tot kaderapotheker start op 25 juni 2024

Het eerstvolgende cohort voor de tweejarige opleiding tot kaderapotheker start op 25 juni 2024. Kaderapothekers vervullen een leidende rol in de regionale eerstelijnszorg vanuit een inhoudelijk aandachtsgebied. Openbaar apothekers die zich vanuit een specifiek aandachtsgebied willen profileren, kunnen zich nu inschrijven. Opleiding tot kaderapotheker Tijdens de opleiding verdiepen openbaar apothekers hun kennis, zetten ze een multidisciplinair project op… Read More »

Aantal geneesmiddelentekorten over 2023 hoger dan ooit

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland over 2023 is hoger dan ooit. KNMP Farmanco telt een aantal van 2292 in het afgelopen jaar, tegenover 1514 in 2022. Uit een aanvullende impactanalyse van de apothekersorganisatie blijkt dat zo’n 5 van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland zijn geconfronteerd met de gevolgen van tekorten. KNMP-voorzitter Aris Prins: “Halverwege het jaar zagen… Read More »

Leidraad Verantwoord Wisselen geactualiseerd voor 2024

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. De Rode Categorie en Oranje Categorie zijn op een aantal punten van een update voorzien in versie 2024. Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen In 2023 zijn ter voorbereiding voorstellen voor wijziging en/of aanpassing opgehaald bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten, Patiëntenfederatie Nederland… Read More »

CIBG: Aanpassing grensbedragen maatschappelijke jaarverantwoording

Op voorstel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, zijn de grensbedragen voor de maatschappelijke verantwoording aangepast. Deze indeling wordt verhoogd met 25%, waardoor sommige zorgaanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. Het voorstel is dat zorgaanbieders de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023.  Verhoging grensbedragen Demissionair minister voor Volksgezondheid, Welzijn en… Read More »

PRISMA-symposium 2024 open voor abstracts en inzendingen prijzen

Apothekers kunnen tot 15 april 2024 hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2024. Abstracts die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een presentatie op het PRISMA-symposium 2024. Abstracts indienen Nederlands- of Engelstalige abstracts kunnen worden ingediend via onderstaande webformulieren. Het PRISMA-bestuur beoordeelt alle ontvangen abstracts. PRISMA-symposium: save the date Het PRISMA-symposium op dinsdag 28 mei 2024… Read More »

Minister Kuipers onderzoekt huidige bekostiging extramurale farmaceutische zorg

Minister Kuipers (VWS) onderzoekt of de huidige bekostiging van de extramurale farmaceutische zorg voldoende bijdraagt aan kwaliteit van zorg, zoals het passend voorschrijven en ter hand stellen van geneesmiddelen. “Dat kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding bij minderen of stoppen, of juist over therapietrouw; alles om de uitkomsten voor patiënten te verbeteren. Er liggen mogelijkheden in ons huidige… Read More »