KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Author Archives: KNMP

SBA start campagne ter promotie van het vak apothekersassistent

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) start in september 2024 met een campagne om het vak apothekersassistent te etaleren en te promoten aan schoolverlaters. Er zijn namelijk steeds minder jongeren die kiezen voor de opleiding apothekersassistent. Ook stromen er meer werknemers uit. SBA wil voor deze campagne onder andere een commercial opnemen in een apotheek.  Werken als apothekersassistent De campagne… Read More »

Tweede Kamerleden: pas preferentiebeleid aan

Tweede Kamerleden willen dat het preferentiebeleid wordt aangepast. Dat stellen de Kamerleden in een debat met minister Dijkstra (Medische Zorg) over het geneesmiddelenbeleid. De bewindspersoon noemt de huidige situatie “heel zorgelijk” en geeft aan dat we niet ver afzitten van een “noodsituatie”. In de week van 10 juni vindt een vervolg plaats met een zogenaamd tweeminutendebat. Daarin kunnen… Read More »

KNMP waarschuwt voor grotere uitstroom geneesmiddelen op advies van Zorginstituut

De KNMP ziet grote risico’s voor passende zorg, nu het Zorginstituut Nederland een grotere uitstroom van goedkope geneesmiddelen uit het verzekerd pakket voorbereidt. Recent adviseerde het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al over codeïne. Op verzoek van de minister van VWS zal het Zorginstituut haar afwegingskader gefaseerd gaan toepassen. Het Zorginstituut heeft een aantal… Read More »

Minister Dijkstra werkt met veld aan optimaliseren medicatie-evaluaties bij ouderen

Demissionair minister Dijkstra (Medische Zorg) werkt met het veld aan het optimaliseren van medicatie-evaluaties bij ouderen. “Oudere patiënten die chronisch geneesmiddelen gebruiken, zouden periodiek een passende vorm van medicatie-evaluatie moeten krijgen. Met als doel om medicatie gerelateerde gezondheidsschade te voorkomen en bij te dragen aan gepast medicijngebruik in tijden van schaarste.” Dat schrijft de bewindspersoon in een brief… Read More »

KNMP bij Kamerdebat eerstelijnszorg: “Samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten”

Apothekers kunnen vanuit een ‘hecht wijkverband’ samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten. Daarbij is het van belang dat de beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. De KNMP ziet op dat vlak wel uitdagingen. Dat schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins in een brief aan Tweede Kamerleden richting een debat over de eerstelijnszorg op 22… Read More »

Vergoedingsregeling voor gebruik toestemmingsvoorziening Mitz

KNMP en ZN hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra deze vergoedingsregeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover.  Deelnemende apotheken Deelnemende apotheken ontvangen een eenmalige bijdrage van 2.000 euro voor het informeren van patiënten over het belang van toestemming en… Read More »

Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier.  Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar… Read More »

KNMP: Afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van Zorginstituut heeft ongewenste effecten

De KNMP ziet ongewenste effecten bij de voorgestelde toepassing van het afwegingskader ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ van de Adviescommissie Pakket (ACP). De ACP – die het Zorginstituut adviseert – stelt momenteel een advies op over het wel of niet vergoeden van codeïne bij droge hoest, pijn of diarree. Dat doet zij als een ‘pilot’ aan de hand van… Read More »

Z-Index en KNMP onderzoeken versnelde uitlevering G-Standaard

Op verzoek van diverse afnemers van de G-Standaard wil Z-Index een pilot starten om sneller informatie te delen bij een tekortenbesluit, bij nieuwe generieke geneesmiddelen en bij een tijdelijk tekort aan een preferent geneesmiddel. Een onafhankelijke programmamanager is aangesteld om een gedragen plan van aanpak op te stellen. Actuelere informatie Bij apotheken, geneesmiddelenleveranciers, patiënten en zorgverzekeraars bestaat de behoefte om in… Read More »