KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Author Archives: KNMP

Apothekers gezocht voor redactieraad project MADAM

Radboud en Maastricht Universitair Medisch Centra en Lareb Moeders van Morgen zijn op zoek naar openbaar apothekers met een interesse in de medicamenteuze behandeling van zwangere vrouwen voor de redactieraad van project MADAM (Model-Aangepaste Doseringen voor Alle Moeders). Project MADAM richt zich op het opstellen van evidence-based doseringen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Zwangerschapsspecifieke doseeradviezen Tijdens… Read More »

Verkiezingen: veel aandacht voor preferentiebeleid, tekorten en administratie

Verschillende politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de geneesmiddelentekorten, het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, en het verminderen van administratieve lasten. Dat valt op te maken uit de onlangs verschenen verkiezingsprogramma’s van VVD, BBB, GroenLinks-PvdA, D66 en CU. Apothekersorganisatie KNMP licht in dit bericht hun verkiezingsprogramma’s nader uit.  Geneesmiddelentekorten De VVD wil minder (Europese) afhankelijkheid van andere landen… Read More »

KNMP spreekt over duurzaamheid en Farmanco op FIP-congres in Brisbane

Vertegenwoordigers van de KNMP spraken op het FIP-congres over de rol van apothekers in de Green Deal die in Nederland is afgesloten en hoe apothekers met Farmanco oplossingen verzorgen richting patiënten. Tijdens het congres, dat van 24 tot en met 28 september plaatsvindt in Brisbane, is daarnaast de FIP Fellowship Award toegekend aan KNMP-lid Aukje Mantel-Teeuwisse. Green Deal… Read More »

Onderzoekscall 2024-2027: farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen

De KNMP-onderzoekscall 2024-2027 richt zich op een verbetering van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen. Het indienen van een onderzoeksvoorstel kan tot 1 december 2023. Onderzoeksvraag Voor deze call komen alleen voorstellen in aanmerking die antwoord geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van een door de apotheker gecoördineerde, gepersonaliseerde geneesmiddelenbegeleiding bij patiënten met hartfalen, die… Read More »

Subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid personeel

Apothekers kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verbeteren. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dit jaar 82,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten van bedrijven die zich richten op de juiste arbeidsomstandigheden, vitaliteit, bewustwording en eigen regie op de loopbaan. Het doel van zulke investeringen is het personeel zo lang mogelijk… Read More »

Doorgeleverde bereidingen mineralengeneesmiddelen blijven ook in 2024 vergoed

Doorgeleverde bereidingen met magnesium, kalium en zink worden ook in 2024 vergoed als de patiënt deze ter hand gesteld krijgt door de openbare apotheek. Dit is in een gezamenlijk overleg tussen de KNMP,  de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL) afgesproken. Evenals in 2023 gelden de volgende afspraken:  

PBM- en zelftestenregelingen via apotheek vervallen per 31 december 2023

De regelingen voor de verstrekkingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zelftesten via openbare en poliklinische apotheken vervallen per 31 december 2023. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers kunnen tot uiterlijk 17 november pakketten bestellen bij de groothandels.  Geen A-status VWS beëindigt deze regelingen, omdat het coronavirus geen zogenoemde A-status meer heeft en omdat… Read More »

IGJ publiceert factsheet over geneesmiddelen op artsenverklaring

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde op 4 september de factsheet ‘Geneesmiddelen op artsenverklaring: een noodzakelijke uitzondering’. Aanleiding voor deze publicatie zijn de bevindingen van de IGJ tijdens inspecties in 2022. In de factsheet staan alle belangrijke zaken rondom het leveren van geneesmiddelen op artsenverklaring overzichtelijk op een rijtje. Levering van geneesmiddelen op artsenverklaring De IGJ houdt… Read More »

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

De KNMP heeft in het kader van Verantwoord Wisselen aanvullende werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie samen met Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, NHG, LHV, FMS, NVALT en ZN. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie worden gewisseld. De werkafspraken zijn als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen. Wisselen van inhalatiemedicatie Er zijn aparte werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie… Read More »

Apotheek.nl maakt kans op zesde award Website van het Jaar

Apotheek.nl maakt voor het zesde jaar op rij kans op de award Website van het Jaar, in de categorie gezondheid. De KNMP roept apothekers, apothekersassistenten en apotheekmedewerkers op om Apotheek.nl te stemmen. De stemperiode loopt van 4 september tot en met 20 oktober 2023.  Begrijpelijke informatie Apotheek.nl maakt voor het zesde jaar op rij kans op de award Website… Read More »