Category Archives: IGZ

Wijziging in afleverstatus zelfzorggeneesmiddelen

Met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007 is een nieuwe onderverdeling van geneesmiddelen geïntroduceerd. Zelfzorggeneesmiddelen vallen in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA); Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) of Algemene Verkoop (AV).

Geneesmiddel Thyreoïdeum alleen als aan kwaliteitseisen is voldaan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt dat bij het voorschrijven en het ter hand stellen thyreoïdeum aan kwaliteitseisen voldaan moet worden. Thyreoïdeum is een schildklierpoeder van dierlijke herkomst dat soms voor de behandeling van hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) wordt ingezet. De inspectie heeft een signaal ontvangen over een patiënt die ernstige osteoporose en hartklachten ontwikkelde, waarschijnlijk als gevolg… Read More »

VWS en IGZ nemen standpunt in over methotrexaat-injectiespuiten

Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben een standpunt ingenomen over de kwaliteit en de vergoeding van methotrexaat-injectiespuiten. Aanleiding voor dit standpunt zijn vragen van patiënten, apothekers, zorgverzekeraars en beroepsbeoefenaren.

Behandelrichtlijnen vatbaar voor beïnvloeding farmaceutische industrie

Het komt voor dat de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen geneesmiddelen in eerste instantie goedkoop aanbiedt om er voor te zorgen dat het geneesmiddel ‘in de markt’ wordt gezet en blijft. Op die manier is niet gegarandeerd dat patiënten het best passende medicijn krijgen. Als patiënten later het ziekenhuis verlaten bestaat de kans dat het medicijn automatisch ook door… Read More »

Waarschuwing voor vervalste insulinenaaldjes

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarschuwt insulinegebruikers voor vervalste injectienaaldjes van insulinepennen. Gebruik van deze naaldjes levert een risico op voor de gezondheid van de patiënten. In Nederland zijn 200.000 naaldjes in omloop gebracht waarvan er bij uitbrengen van dit persbericht naar schatting nog zo’n 30.000 niet terecht zijn.

IGZ onderzoek naar aanbod Tamiflu op internetsites gericht op Nederland

Het voorschrijven van geneesmiddelen via internet is aan strenge voorwaarden verbonden. Artikel 67 van de Geneesmiddelenwet schrijft voor dat de voorschrijver geen geneesmiddelen via het internet mag voorschrijven voor personen die hij nog nooit heeft ontmoet, die hij niet kent of van wie hij de medicatiegeschiedenis niet beschikbaar heeft.

IGZ onderzoek naar aanbod Tamiflu op internetsites gericht op Nederland

Het voorschrijven van geneesmiddelen via internet is aan strenge voorwaarden verbonden. Artikel 67 van de Geneesmiddelenwet schrijft voor dat de voorschrijver geen geneesmiddelen via het internet mag voorschrijven voor personen die hij nog nooit heeft ontmoet, die hij niet kent of van wie hij de medicatiegeschiedenis niet beschikbaar heeft.