Behandelrichtlijnen vatbaar voor beïnvloeding farmaceutische industrie

Het komt voor dat de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen geneesmiddelen in eerste instantie goedkoop aanbiedt om er voor te zorgen dat het geneesmiddel ‘in de markt’ wordt gezet en blijft. Op die manier is niet gegarandeerd dat patiënten het best passende medicijn krijgen. Als patiënten later het ziekenhuis verlaten bestaat de kans dat het medicijn automatisch ook door huisartsen worden voorgeschreven.

Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het onderzoek is gebaseerd op interviews en analyses.

De IGZ onderzocht zes werkgroepen die zich bezighouden met het ontwikkelen van richtlijnen. Bij één van deze werkgroepen ontdekte de IGZ dat de farmaceutische industrie betrokken is bij het ontwikkelen van behandelrichtlijnen. Bij vijf van de zes onderzochte richtlijnen werd de schijn gewekt dat er sprake was van beïnvloeding. In één van de onderzochte richtlijnen bracht het (nagenoeg) gratis aanbieden van geneesmiddelen aan een ziekenhuisapotheek de kans met zich mee, dat huisartsen doorgingen met voorschrijven.

Het gaat om geneesmiddelen die veel gebruikt worden, zoals geneesmiddelen tegen suikerziekte en antidepressiva. Farmaceutische bedrijven worden soms uitgenodigd door richtlijnontwikkelaars om toe te lichten waarom hun geneesmiddelen opgenomen zou moeten worden in een richtlijn. Ook onderhoudt de farmaceutische industrie banden met werkgroepleden die behandelrichtlijnen opstellen.

De IGZ beveelt de landelijke richtlijnontwikkelaars aan om een ‘richtlijn voor richtlijnontwikkeling’ op te stellen. Opstellers en gebruikers van behandelrichtlijnen worden zich zo meer bewust van de mogelijke invloed die de farmaceutische industrie op de totstandkoming van behandelrichtlijnen kan hebben. De invloed van de industrie kan op die manier beperkt worden. De IGZ volgt de naleving van de maatregelen op de voet.

Het nu gepubliceerde onderzoek is een vervolg op een kortschrift uit 2007. In 2007 bracht de IGZ het ‘kortschrift behandelrichlijnen uit.’ Conclusie van dat kortschrift was dat er sprake was van beïnvloeding. Er was weinig transparantie over de banden die richtlijnopstellers hadden met de farmaceutische industrie. Er bestonden geen belangenverklaringen. Inmiddels zijn de banden die werkgroepleden hebben met de farmaceutische industrie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Kwaliteitsinsituut (CBO) bekend.

Rapport: Behandelrichtlijnen vatbaar voor beïnvloeding farmaceutische industrie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *