VWS en IGZ nemen standpunt in over methotrexaat-injectiespuiten

Het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben een standpunt ingenomen over de kwaliteit en de vergoeding van methotrexaat-injectiespuiten. Aanleiding voor dit standpunt zijn vragen van patiënten, apothekers, zorgverzekeraars en beroepsbeoefenaren.

In grote lijnen komt het standpunt hierop neer. Uit oogpunt van kwaliteit hebben methotrexaat-injectiespuiten die als geneesmiddel zijn geregistreerd de voorkeur boven niet-geregistreerde spuiten. Wanneer er redenen zijn om een sterkte voor te schrijven waarvoor geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is, kan een ongeregistreerd methotrexaat-injectiespuit (collegiaal bereid of eventueel magistraal bereid) een alternatief zijn. Daarbij verdiend een grootbereid geneesmiddel vanuit kwaliteitsoogpunt de voorkeur boven een magistraal bereid geneesmiddel, mits bij de grootbereiding is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de IGZ circulaire Groobereiders van februari 2007.

Voor informatie over de manier van toezichthouden op methotrexaat-injectiespuiten en over de vergoeding zie het volledige standpunt VWS en IGZ inzake methotrexaat-injectiespuiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *