Category Archives: DGV

Polyfarmacie in verzorgingshuizen

De medicatie van patiënten met polyfarmacie kunt u op regelmatige basis evalueren. Hiervoor hebben wij een effectieve methode – de periodieke medicatiebeoordeling – ontwikkeld. Deze methode is inzetbaar voor alle thuiswonende patiënten en patiënten in verzorgingshuizen. Wij kunnen u als huisarts of apotheker – door een subsidie van het ministerie van VWS – ondersteunen bij het toepassen van… Read More »

Naamswijziging DGV

Op 1 januari 2010 verandert DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik zijn naam in Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. De grootste verandering is, dat de afkorting DGV (van de oude naam Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening) verdwijnt.

Dag van de medicatieoverdracht

Op 25 november 2009 organiseert DGV in De Bilt de ‘Dag van de medicatieoverdracht’. De organisatie gebeurt in samenwerking met de KNMP, NVZA en het projectbureau ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Verboden publieksreclame voor geneesmiddelen op internet

In opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft Gezonde scepsis het informatieaanbod op internet via websites over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de websites de regels voor reclame van receptgeneesmiddelen overtreedt. Betrokken partijen worden op grond van dit onderzoek door Gezonde scepsis uitgenodigd om onduidelijkheden te bespreken en regels… Read More »

Namen van medische adviesraden blijven geheim

Gezonde scepsis heeft 14 grote farmaceutische bedrijven per brief gevraagd de leden van de medische adviesraden van in totaal 50 geneesmiddelen openbaar te maken. Het doel was in kaart te brengen welke artsen en apothekers in Nederland betaalde adviesfuncties hebben met betrekking tot individuele medicijnen. Resultaat: geen enkel bedrijf geeft inzage in de samenstelling van hun advisory boards.