Verboden publieksreclame voor geneesmiddelen op internet

In opdracht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft Gezonde scepsis het informatieaanbod op internet via websites over aandoeningen, ziekten en geneesmiddelen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de websites de regels voor reclame van receptgeneesmiddelen overtreedt. Betrokken partijen worden op grond van dit onderzoek door Gezonde scepsis uitgenodigd om onduidelijkheden te bespreken en regels mogelijk aan te scherpen.

Publieksreclame voor receptgeneesmiddelen is in Nederland verboden. Naast de Geneesmiddelenwet waarin dit is vastgelegd, zijn hiervoor ook zelfreguleringsnormen binnen de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Informatie over ziekten en aandoeningen waarbij geneesmiddelen gebruikt worden (symptoomreclame) is toegestaan binnen de huidige wet- en regelgeving mits de fabrikant daarbij geen geneesmiddel aanprijst.

41 websites zijn uitgebreid geanalyseerd. Bij de analyse is onder meer gekeken naar de afzender en de zichtbaarheid hiervan, aanwezigheid van productnamen van geneesmiddelen en/of informatie daarover, of (in)direct verwezen wordt naar een geneesmiddel, wat de website aan tips, ervaringsverhalen, testjes en dergelijke biedt en of de inhoud van de website als informatie te beschouwen is of als reclame. Het onderzoek concludeert dat het merendeel van de websites op één of meerdere punten niet aan de wet of richtlijnen voldoet. 32 van de 41 geanalyseerde websites zijn direct van of gesponsord door fabrikanten van receptgeneesmiddelen. Hiervan overtreden er 23 de richtlijnen en/of de Geneesmiddelenwet.

Strikt genomen is informatie reclame zodra (in)direct naar een geneesmiddel wordt verwezen. Alleen bij algemene en technische informatie die relevant is voor het gebruik van het middel, mag de (merk)naam genoemd worden. Er zijn duidelijke regels over wat verboden is bij het maken van geneesmiddelenreclame voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Dit wordt preventief getoetst door de keuringsraad openlijke aanprijzing geneesmiddelen (KOAG/KAG). Websites met informatie over receptgeneesmiddelen worden niet preventief getoetst. Alleen in het geval van een klacht bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) of de inspectie wordt gekeken of een website aan de wet en CGR-richtlijnen voldoet. Zonder klacht ontbreekt elke vorm van controle.

Gezonde scepsis wil in de toekomst een preventieve toetsing van internetsites die direct of indirect over receptgeneesmiddelen gaan. Actiever toezicht is nodig op het naleven van de wetgeving en richtlijnen. Daarnaast pleit het rapport voor meer onderzoek naar websites en andere nieuwe media. Gezonde scepsis heeft de inspectie, het ministerie van VWS en de zelfregulerende organen voor geneesmiddelenreclame uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Gezonde scepsis, een initiatief van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, informeert artsen en apothekers over bestaande en nieuwe beïnvloedingsmechanismen van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *