Handreikingen als hulpmiddel voor verbetering van medicatieveiligheid

DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik heeft voor de verpleging, verzorging en thuiszorg zeven handreikingen ontwikkeld als hulpmiddel voor verbetering van de medicatieveiligheid in deze sectoren.

Branchevereniging ActiZ geeft aan dat er een sterke behoefte is aan praktische adviezen voor verbetering van de medicatieveiligheid. Dit signaal komt ook uit de, door DGV, gemaakte risicoanalyses van medicatieprocessen in instellingen. De handreikingen zijn hulpmiddelen bij het signaleren en verbeteren van knelpunten in het medicatieproces en vormen daarmee een belangrijk instrument ter voorkoming van medicatiefouten.

Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met ActiZ en experts uit de sectoren. Uit de verschillende trajecten op het gebied van medicatieveiligheid heeft Zorg voor Beter in samenwerking met Vilans* belangrijke praktische informatie geleverd. De handreikingen richten zich op het proces en op farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen. Elke handreiking bevat een stappenplan waarmee een bepaald deel van het medicatieproces geoptimaliseerd kan worden.

Procesmatige onderwerpen:
– overdracht medicatiegegevens
– verbetermethodiek medicatieveiligheid
– geautomatiseerde geneesmiddeldistributie zoals baxteren

Farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen:
– periodieke medicatiebeoordeling
– malen van medicatie
– beoordeling eigen beheer van medicatie

* Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS: www.zorgvoorbeter.nl.
Vilans is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg: www.vilans.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *