Polyfarmacie in verzorgingshuizen

De medicatie van patiënten met polyfarmacie kunt u op regelmatige basis evalueren. Hiervoor hebben wij een effectieve methode – de periodieke medicatiebeoordeling – ontwikkeld. Deze methode is inzetbaar voor alle thuiswonende patiënten en patiënten in verzorgingshuizen. Wij kunnen u als huisarts of apotheker – door een subsidie van het ministerie van VWS – ondersteunen bij het toepassen van deze methode in verzorgingshuizen.

Afhankelijk van de lokale situatie kunt u periodieke medicatiebeoordelingen op verschillende manieren organiseren in verzorgingshuizen. De uitvoering van het medicatieoverleg gebeurt primair door de huisarts en apotheker. Ook verzorgenden van het verzorgingshuis kunnen een actieve rol hierbij spelen. Daarbij onderscheiden wij drie varianten:

  1. De medewerkers van het verzorgingshuis geven ad hoc gewenste informatie aan huisarts en apotheker.
  2. Ook de medewerkers van het verzorgingshuis inventariseren en evalueren het geneesmiddelgebruik, gebruikservaringen en problemen van cliënten en geven schriftelijk informatie aan huisarts en apotheker voorafgaand aan het medicatieoverleg.
  3. Als variant 2, maar dan een gezamenlijk medicatieoverleg van huisarts, apotheker en medewerker verzorgingshuis.

Het is belangrijk dat het management van het verzorgingshuis achter u staat als u aan de slag gaat met periodieke medicatiebeoordelingen bij uw patiënten met polyfarmacie. Medewerkers van verzorgingshuizen krijgen daardoor meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen. Ook kan het management de actieve rol van medewerkers optimaliseren door hen geschikte nascholing aan te bieden, zoals de nascholing en e-learning modules ‘Werken aan beter medicijngebruik’.

Wij bieden u verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Als u hiervan gebruikmaakt, dan ontvangt u tevens alle relevante materialen. Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie? Kijk Periodieke Medicatiebeoordeling onder Thema’s op deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *