Namen van medische adviesraden blijven geheim

Gezonde scepsis heeft 14 grote farmaceutische bedrijven per brief gevraagd de leden van de medische adviesraden van in totaal 50 geneesmiddelen openbaar te maken. Het doel was in kaart te brengen welke artsen en apothekers in Nederland betaalde adviesfuncties hebben met betrekking tot individuele medicijnen. Resultaat: geen enkel bedrijf geeft inzage in de samenstelling van hun advisory boards.

Van de 14 bedrijven hebben 8 gereageerd. Alle reacties onderstrepen het belang van transparantie en benadrukken hoe hard daaraan gewerkt wordt. De meeste bedrijven onderbouwen hun weigering door te verwijzen naar de privacy van de deelnemende artsen en apothekers, geven aan dat de contracten niet voorzien in openbaarmaking, of stellen dat regelgeving openbaarmaking verbiedt.

Pfizer gaf wel de vergoedingstarieven voor advisering (100-150 euro excl. BTW per uur, een vergadering duurt 2,5 tot 3 uur exclusief voorbereiding), maar vindt vooral dat het proces van transparantie zeer zorgvuldig ingevuld moet worden. AstraZeneca meldde dat een gemiddelde adviesraad uit vier tot zeven leden bestaat en twee tot drie keer per jaar bijeen komt. Abbott en Wyeth benadrukken het privacy-aspect als dilemma. GSK en Eli Lilly benadrukken hoeveel transparantie de afgelopen jaren al bereikt is. Roche meldt dat de producten Tamiflu en Xenical geen adviesraden hebben. Bristol-Myers Squibb (BMS) doet geen mededeling over de samenstelling van adviesraden van Orencia en apixaban (is de stofnaam, heeft nog geen merknaam) in verband met privacy van de deelnemers en beschouwen dit als commercieel vertrouwelijke informatie. BMS verwijst naar de Code Geneesmiddelen Reclame over het samenwerken met beroepsbeoefenaren, die zij naleven. Janssen-Cilag verwijst naar de uitspraken van minister Klink, en de in gang gezette zelfregulering. Daarom is nu vrijgeven van deze informatie niet passend. Tot nu toe is er geen reactie van Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, en Novo Nordisk.

Gezonde scepsis vindt dat dit soort informatie openbaar moet zijn. Van gezaghebbende personen op medisch of farmaceutisch gebied dien je te weten of deze door de industrie betaald worden voor hun adviezen. In steeds meer staten in de VS is hierover wetgeving aangenomen (onder de naam ‘sunshine act’-wetgeving).

Minister Klink heeft aangegeven meer transparantie in eerste instantie aan de industrie zelf over te willen laten door middel van zelfregulering. Pfizer verwijst in haar brief hiernaar. Komt de industrie niet over de brug, dan overweegt hij meer openheid via de wet af te dwingen. Gezonde scepsis roept de minister op niet te lang te wachten op zelfregulering. Zelfregulering zal een vertragend effect hebben, en waarschijnlijk veel data maar minder informatie opleveren. In de VS was ook dwingende wetgeving nodig om tot transparantie over dit soort betalingen te komen. Gezonde scepsis zal dit onderzoek volgend jaar herhalen. Hopelijk is de ‘sunshine act’ dan ook in Nederland doorgebroken.

Gezonde scepsis, een initiatief van DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, informeert artsen en apothekers over bestaande en nieuwe beïnvloedingsmechanismen van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *