Verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw minder

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), dat valt onder het ministerie van VWS, is verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis aan apotheken en wetenschappelijke instellingen. Bedrocan, sinds 2003 leverancier, produceert vijf gedroogde varianten van cannabis (flos) met verschillende verhoudingen van de werkzame stoffen dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cannabisolie

Uit de gedroogde varianten bereiden enkele apotheken sinds 2015 cannabisolie met verschillende concentraties THC en CBD. Olie heeft als voordeel dat het eenvoudig kan worden ingenomen omdat het voor gebruik niet meer bewerkt hoeft te worden.

Gebruik medicinale cannabis

Medicinale cannabis wordt toegepast bij uiteenlopende indicaties, waaronder verschillende soorten chronische pijn, epilepsie en aandoeningen met spasticiteit. In diverse wetenschappelijke studies wordt onderzoek gedaan naar andere toepassingen van medicinale cannabis.

In 2021 werd 42.000 keer medicinale cannabis verstrekt, tweeduizend verstrekkingen minder dan een jaar eerder (-5,9%). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door minder verstrekkingen op basis van een recept van specialisten (-11,6%). Het aantal verstrekkingen op voorschrift van een huisarts daalde nauwelijks (-0,5%).

Van de in totaal 42.000 verstrekkingen in 2021 waren er 23.000 flos, een daling van 8,1% ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks deze afname is het aandeel flos voor het tweede jaar op rij groter dan dat van olie met 54% tegenover 46%. Doordat het aantal verstrekkingen olie minder hard daalde (-3,0%), is het verschil wel kleiner geworden.

Ondanks een vermindering van het aantal verstrekkingen, bleef het aantal gebruikers in 2021, met 6700 patiënten, nagenoeg gelijk. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden naar een groter aandeel mannelijke gebruikers. In 2021 is hun aandeel toegenomen tot ruim 42%, terwijl dit in 2018 nog ruim 39% was.

Aantal verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw afgenomen

medicinale cannabis 2021
Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis per jaar door openbare apotheken (2016-2021)
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *