Uitvraagperiode kwaliteitsindicatoren 2016

By | 09/01/2017

De uitvraagperiode voor de jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren is vastgesteld van 20 maart tot en met 18 april 2017. De uitvraag 2016 bestaat uit 32 indicatoren en blijft daarmee stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. Een aantal indicatoren komt niet in deze uitvraag terug en een aantal nieuwe indicatoren wordt dit jaar geïntroduceerd. Nieuwe indicatoren komen voort uit indicatorwerkgroepen bij de richtlijnen of zijn afkomstig van vragende partijen.

Uitvraag indicatoren
De uitvraagperiode duurt dit jaar 4 weken en eindigt op de dag na Pasen. Begin februari komt de indicatorengids met de volledige beschrijving van de kwaliteitsindicatoren beschikbaar. Een samenvatting van de indicatoren is nu al beschikbaar.

Minder tijd nodig voor invullen
Apotheken die beschikken over een HKZ-gecertificeerd kwaliteitssysteem hoeven een aantal indicatoren niet in te vullen. Bovendien kunnen apotheken die deelnemen aan de SFK Webrapportages de indicatoruitkomsten die SFK berekent in de webrapportage KISS Basisset automatisch inladen in de online enquête. Hierdoor zijn apothekers veel minder tijd kwijt met het invullen van de gegevens.

Persoonlijk e-mailadres met inlogcode
De gevestigd apotheker ontvangt bij de start van de uitvraag een e-mail met de inlogcode voor het online invullen van de kwaliteitsindicatoren. LET OP: deze code gaat naar het bij de KNMP bekende e-mailadres. Bij voorkeur is dit een actueel persoonlijk e-mailadres van de gevestigd apotheker van de apotheek. Dus geen adres dat begint met info@. Een wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: leden@knmp.nl. Gelieve dit tijdig te doen.

Doorsturen van indicatoruitkomsten alleen met toestemming
Voor het automatisch inladen van de indicatoruitkomsten moeten apothekers SFK expliciet toestemming geven via de KISS webrapportage. Zonder toestemming levert SFK gegevens nooit door. Nadere informatie volgt zodra de webrapportage KISS Basisset beschikbaar komt in maart.

Ook is het dit jaar mogelijk om, naast individuele gegevens van de apotheek, clustergegevens uit de KISS Basisset aan te leveren als de apotheek deelneemt aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand. Ook informatie hierover volgt in maart via SFK.

Knelpunt regeldruk verminderd
Het jaarlijks invullen van de kwaliteitsindicatoren is een belangrijk administratief knelpunt in de apotheek, zo blijkt uit het KNMP-onderzoek naar de administratieve lasten in de apotheek. De vermindering van het aantal indicatoren en het leveren van gebruiksvriendelijke ondersteuning voor, tijdens en na de uitvraag leveren een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van dit knelpunt.

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: kwaliteitsmonitor@knmp.nl .

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *