KNMP richting Tweede Kamer: over tekorten, bekostiging en vaccinatie

By | 28/03/2022

De KNMP voorziet politiek Den Haag continue van input voor debatten in de Tweede Kamer. Doordat de coronapandemie steeds minder beslag op de Kameragenda legt, is inmiddels meer ruimte ontstaan voor reguliere Kamerdebatten. Denk daarbij aan debatten waar de Europese geneesmiddelentekorten, het demedicaliseren en preventie in het zorgstelsel op de agenda staan. Met Kamerleden en hun ondersteuning onderhoudt KNMP goed contact.

Zo vond deze week een notaoverleg plaats met staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) over een initiatiefnota van Van den Berg (CDA) over het hergebruik van medische hulpmiddelen en het de-medicaliseren. De KNMP heeft bij Kamerleden het belang van duurzaamheid in de zorg onderstreept, maar tegelijkertijd gewezen op de risico’s van het hergebruik van geneesmiddelen. Teruggebrachte geneesmiddelen in de apotheek kunnen immers niet opnieuw worden meegegeven aan een andere patiënt omdat de veiligheid ervan niet meer gegarandeerd kan worden. Er is immers geen bewijs van juiste opslag bij de patiënt.

Bij het demedicaliseren, het stoppen of minderen van medicatie, staat de kennis en expertise van apothekers voorop, aldus de KNMP. Om patiënten een nog meer op maat gesneden farmaceutische patiëntenzorg aan te bieden, vraagt de KNMP om een andere bekostiging. De apothekersorganisatie ziet dat de apotheek een steeds belangrijkere voorziening wordt in de wijk, waar bijvoorbeeld meer aandacht is voor het minderen en stoppen van medicatie. De KNMP streeft daarom naar een patiëntgebonden bekostiging, zoals ook het adviesbureau SiRM adviseerde in een rapport over de versterking van de zorgfunctie van de apotheek.

Voorts is in de Tweede Kamer deze week een schriftelijk overleg gehouden voor de voorbereiding van de EU-gezondheidsraad eind maart. Op de agenda van deze Europese top, waarvoor ook de Nederlandse minister van VWS afreist, staat het onderzoek naar de Europese geneesmiddelentekorten en de herziening van EU-basiswetgeving voor geneesmiddelen. De KNMP gaf de Kamer onder meer haar zorgen mee over de Europese ontwikkeling van de zogeheten elektronische productinformatie. Een optie die momenteel wordt besproken is dat fabrikanten niet meer verplicht zijn om papieren bijsluiters aan de verpakking toe te voegen.

Tijdens het leefstijlpreventiedebat op donderdag 24 maart sprak de Kamer over preventie in het zorgstelsel. Graag ziet de KNMP meer tijd en ruimte voor begeleiding van apothekers bij leefstijlverandering, en voor het vaccineren in de wijk. Eerder heeft D66-woordvoerder Paternotte aan het kabinet gevraagd om de vaccinerende apotheker nader te onderzoeken. 

Op korte termijn spreekt de Tweede Kamer nader met de minister over specifiek het vaccineren. Dat debat staat in mei gepland. Voor de zomer wordt een beleidsreactie verwacht op de verkenning van het Nederlandse vaccinatiestelsel. Een vaccinatiebevoegdheid past volgens de KNMP bij de rol van apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener.  

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *