Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

By | 09/06/2023

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande de KNMP en acht andere partijen uit de eerstelijnszorg, voelt zich gesteund door de Tweede Kamer in haar verzet tegen de jaarverantwoordingsplicht. Deze verplichting brengt extra administratieve lasten met zich mee voor zorgaanbieders in de eerste lijn, boven op de groeiende stapel van verantwoordingseisen waaraan zij al moeten voldoen. Bovendien zijn er bezwaren vanuit privacyrechtelijk perspectief. Uit Kamervragen die hierover gesteld zijn, blijkt dat de zorgen van de ELC worden gedeeld door een groot aantal partijen in de Tweede Kamer. De ELC is teleurgesteld in de reactie van minister Helder (Ontregel de zorg) en dringt daarom nogmaals aan op reparatiewetgeving. 

Jaarverantwoordingsplicht eerstelijnszorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lijkt tot nu toe niet bereid te zijn om de jaarverantwoordingsplicht voor de eerstelijnszorg te beperken. Op 4 april zijn kritische Kamervragen gesteld door verschillende fracties. De reacties van minister Helder zijn gepubliceerd op 6 juni. In haar – vrij technische – reactie op deze Kamervragen, ziet de ELC wederom een minister die volhardt in het uitvoeren van een beleidslijn waartegen al lange tijd veel verzet is vanuit het veld. Het draagvlak onder eerstelijns zorgaanbieders ontbreekt en brokkelt steeds verder af. De minister stelt onder meer dat zij, vanuit haar gesprekken met zorgaanbieders in de eerste lijn, de klachten over een doorgeslagen (verantwoordings)uitvraag en toename van regeldruk, en de gevolgen die dat in de praktijk (nu al) heeft, niet herkent. 

De ELC, bestaande uit KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT, ontvangt dergelijke signalen veelvuldig vanuit de achterban. De ELC-partijen spreken geregeld kleinschalige zorgaanbieders uit de eerste lijn die vrezen, en nu al ervaren, dat de groeiende stapeling van administratieve lasten ten koste gaat van hun kostbare tijd voor de patiëntenzorg. Dat dit een onderwerp is dat zorgaanbieders bezighoudt en zorgen baart, blijkt des te meer uit de meerdere initiatieven, brieven en oproepen – en onlangs zelfs een petitie – van zorgaanbieders uit de eerste lijn. Ook vanuit andere geledingen is er steun voor de kritiek op de toegenomen administratieve lasten. Zo delen ook de accountants en administratiekantoren gespecialiseerd in de zorg de forse kritiek van de ELC op de jaarverantwoordingsplicht.  

Hoe nu verder? 

De ELC blijft strijden voor het overbrengen van het echte verhaal. Het verhaal van ruim 28.000 leden die te maken hebben met de praktijk van wetgeving (waaronder de jaarverantwoordingsplicht) die in de praktijk een enorme aanslag is op tijd voor de patiënt. Uit de reactie van de minister op de gestelde Kamervragen blijkt dat er ondanks de veelvuldige signalen onvoldoende bekendheid is met de gevolgen in de praktijk. Dat baart de ELC ernstige zorgen.

De komende maanden brengt de ELC daarom de concrete verhalen in kaart (narratief onderzoek) en houdt 25 interviews met zorgverleners uit de achterban van de verschillende organisaties. Daarnaast organiseert de ELC kennissessies waarin de partijen met politiek en beleidsambtenaren in gesprek gaan over nut, noodzaak en effecten van – én oplossingen voor – de voortdurende stapeling van verantwoordingseisen en lastendruk voor kleine zorgaanbieders. 

De ELC blijft stellen dat het nut en de noodzaak van het gekozen instrument van de verplichte openbare jaarverantwoordingplicht ontbreekt, en bovendien disproportioneel drukt op eerstelijns zorgaanbieders. Wij blijven daarom aandringen op reparatie van wetgeving.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *