Hebzuchtige mensen zijn vaker eenzaam

Hebzucht kan leiden tot economisch succes en kan soms mensen vooruit helpen in het leven, maar er zijn ook negatieve psychologische effecten. Hebzuchtige mensen ervaren meer gevoelens van eenzaamheid, hebben kortere relaties en objectiveren eerder hun vrienden dan minder hebzuchtige mensen. Hebzucht heeft dus behoorlijke invloed op het sociale leven van hebzuchtige mensen.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Karlijn Hoyer naar de psychologische mechanismen achter hebzucht en hoe deze het dagelijks leven beïnvloeden. 

Hebzucht

In het onderzoek is gekeken naar het ontstaan van hebzucht in de adolescentie en of bepaalde omstandigheden leiden tot meer of minder hebzucht. Of mensen opgroeien in rijkdom of armoede blijkt een belangrijke voorspeller voor hebzucht. Eerdere internationale onderzoeksresultaten worden hier bevestigd onder een steekproef van Nederlandse en Amerikaanse deelnemers: mensen die opgroeien in relatieve luxe zijn hebzuchtiger dan mensen die opgroeien met relatieve schaarste.

Maatschappelijke impact

Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke impact, specifiek naar de aanname dat hebzucht een veroorzaker is van financiële bubbels en crises. Hiervoor is geen bewijs gevonden. Het individueel handelsgedrag van hebzuchtige en niet-hebzuchtige mensen verschilt niet van elkaar.

Tegen de verwachting in lijkt hebzucht niet ten grondslag te liggen aan instabiele financiële markten. Fictieve aandelenmarkten die geleid worden door groepen studenten die hoog scoren op hebzucht zijn stabieler dan die geleid worden door minder hebzuchtige studenten.

Sociale relaties

Tot slot is de invloed van hebzucht op sociale relaties onderzocht. Hieruit blijkt dat hebzucht een significante invloed heeft op het sociale leven van hebzuchtige mensen.

Promotie

Karlijn Hoyer verdedigt op 9 september om 13.30 uur haar proefschrift getiteld Insatiable Desires: How Dispositional Greed Affects Everyday Life in de aula van Tilburg University. Promotor is prof. dr. Marcel Zeelenberg, copromotor is dr. Seger Breugelmans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *