CBG Jaarverslag 2015

Voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) staat de patiënt als gebruiker van geneesmiddelen centraal. Het effectief en verantwoord op de markt brengen en houden van geneesmiddelen en het verbeteren van de informatievoorziening voor patiënten zijn enkele onderwerpen die veel aandacht hebben gehad in 2015.

Met de benoeming van een nieuw Collegelid met het patiënten- en consumentenperspectief onderstreept het CBG het belang van patiënten betrokkenheid in de beoordeling en bewaking van geneesmiddelen. Ook is de website vernieuwd om het onderscheid in informatie tussen doelgroepen te verbeteren.

Het CBG heeft in 2015 voor het eerst een nationale voorwaardelijke handelsvergunning afgegeven voor een nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel (Thiosix).

Veel, en steeds meer, van wat het CBG doet speelt zich af in een Europese context. En dat is te zien aan onze cijfers: in 189 Europese procedures had het CBG een coördinerende rol. Het gaat hier om bijvoorbeeld wetenschappelijke adviezen maar ook om nieuwe centrale registraties zoals bijvoorbeeld de toelating van cholesterolverlagende antilichamen. Ook doet CBG de meeste decentrale procedures als referentielidstaat (meer dan 25% van het Europese totaal) voor humane geneesmiddelen.

Met ons nieuwe standpunt over de uitwisselbaarheid van biologische geneesmiddelen (biosimilars) hebben een prominente rol kunnen spelen in de Nederlandse en Europese gedachtenvorming.

Ook is er veel blijvende aandacht voor de nauwe samenwerking in Europa met collega-autoriteiten en samenwerking op internationaal niveau. Dit is belangrijk om nieuwe innovaties rond geneesmiddelenontwikkeling en beoordeling te verbeteren, maar ook om wereldwijde problemen zoals geneesmiddelentekorten, of bijvoorbeeld het wereldwijd toenemende probleem rond antibioticarestistentie te kunnen oplossen. Voor diergeneesmiddelen wordt in Europees verband gewerkt aan verbetering van de wetgeving om de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen te verbeteren.

In het jaarverslag zijn veel gegevens te vinden over het werk dat in 2015 is verricht. Met dit online verslag, waarin ook een aantal interviews is opgenomen, streeft het CBG naar een toegankelijke, transparante en publieksgerichte manier van verslaglegging en verantwoording.

Meer informatie
http://2015.cbgjaarverslag.nl

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *